takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.319); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Dactylorhiza baltica (Klinge) N. I. Orlova

kukułka bałtycka stoplamek bałtycki, storczyk bałtycki
Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F. Hunt et Summerh. ssp. baltica (Klinge) Sengh. · Orchis baltica Klinge · Orchis latifolia L. ssp. dunensis Soó
na stronie — opis · występowanie · znaleziska
Dactylorhiza baltica

Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański

Dactylorhiza baltica

Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański

Dactylorhiza baltica
Dactylorhiza baltica
Dactylorhiza baltica
Dactylorhiza baltica (kukułka bałtycka)
Dactylorhiza baltica (kukułka bałtycka)
Dactylorhiza baltica (kukułka bałtycka)
Dactylorhiza baltica (kukułka bałtycka)
Dactylorhiza baltica (kukułka bałtycka)
Dactylorhiza baltica (kukułka bałtycka)
Dactylorhiza baltica (kukułka bałtycka)

opis

Rośliny stosunkowo duże, 25-70 cm wysokości.

space

Kwiatostan 3-6 cm długości, gęsty, wielokwiatowy.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.319 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
W północnej Polsce na Pomorzu, Mazurach i Suwalszczyźnie. Najczęściej na zasolonych łąkach nadmorskich.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

znalezisko 00010000.10_9.wsz - Dactylorhiza baltica (kukułka bałtycka); rez. Beka, Kaszuby

3f · 00010000.10_9.wsz
leg. Waldemar Szaraniec
/rez. Beka, Kaszuby/

znalezisko 20110600.2.pk - Dactylorhiza baltica (kukułka bałtycka); Zaleś, gm. Korczew, woj. mazowieckie

4f · 20110600.2.pk
leg. Paweł Kalinowski
/Zaleś, gm. Korczew, woj. mazowieckie/