takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.248)
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Dactylorhiza majalis s.l. (Rchb.) P.F. Hunt et Summerh.

kukułka szerokolistna stoplamek szerokolistny, storczyk szerokolistny
Orchis latifolia L.

opis

Łodyga pusta (ściśliwa), o świetle > 1/3 średnicy.

space

Warżka w obrysie owalna, głęboko podzielona na 3 łatki, środkowa łatka dłuższa od bocznych, boczne silnie odgięte do tyłu; czerwona do fioletowej; rysunek na warżce wyraźny, z plamami i liniami.

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Dactylorhiza (kukułka)]
  
Dactylorhiza majalis ssp. majalis (kukułka szerokolistna typowa)
Dactylorhiza majalis ssp. majalis (kukułka szerokolistna typowa)
Dactylorhiza majalis ssp. majalis (kukułka szerokolistna typowa)
liście szerokie, rośliny krępe (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakła ...
· Rośliny krępe, mocne.
  Na terenie całego kraju. Łąki, na glebach żyznych, nawapiennych i na torfowiskach.
  
  
liście wąskie, rośliny smukłe(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· Rośliny smukłe.
  
    
rośliny wątłe z rozetą liści (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
· Rośliny wątłe, do 20(25)cm wysokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
    
    
rośliny większe(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
· Rośliny większe, 25-70cm wysokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
    
      
Dactylorhiza baltica (kukułka bałtycka)
Dactylorhiza baltica
Dactylorhiza baltica (kukułka bałtycka)
liście z plamami, ciemniejsza barwa kwiatów (↓nie)
Dactylorhiza baltica (kukułka bałtycka)
wystepowanie
stoplamek bałtycki, storczyk bałtycki · syn. Dactylorhiza majalis ssp. baltica · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W północnej Polsce, najczęściej na zasolonych łąkach nadmorskich.
      
      
Dactylorhiza ruthei (kukułka Ruthego)
Dactylorhiza ruthei
Dactylorhiza ruthei
brak plam na liściach i jaśniejsza barwa kwiatów(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ...
Dactylorhiza ruthei (kukułka Ruthego)
wystepowanie
stoplamek Ruthego, storczyk Ruthego · syn. Dactylorhiza majalis ssp. baltica var. ruthei · Orchis ruthei · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W północnej Polsce, najczęściej na zasolonych łąkach nadmorskich.
      

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.248 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Z szeroko rozumianego gatunku kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis s.l.) wyodrębnione drobne gatunki znajdują się pod ochroną ścisłą a kukułka szerokolistna typowa (Dactylorhiza majalis ssp. majalis) jest pod ochroną częściową.
wystepowanie
o mapie występowania
Częsty na terenie całego kraju. Żyzne łąki i torfowiska na wapieniu.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: byliny ogrodowe

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · gleba wilgotna · odczyn · gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba organiczna, humusowa, torfowa · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne

znalezisko 00010000.10_14.wsz - Dactylorhiza majalis ssp. majalis (kukułka szerokolistna typowa); rez. Beka, Kaszuby
2f · 00010000.10_14.wsz
leg. Waldemar Szaraniec
/rez. Beka, Kaszuby/

Dactylorhiza ×braunii

Dactylorhiza fuchsii × majalis
takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]
literatura · references
· Szlachetko, D. L., Skakuj, M., 1996 — Storczyki Polski. p.137 [8]
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.508 [71.8]
· Kubát, K., 2002 — Klíč ke květeně České republiky p.776 [105]
· Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.54+51k+55i [86.2]
· Komarov, V.L., 1935 — Flora URSS. T.4 p.717 [85.4]
· Klokov, M.V., Visjulina, O.D., 1950 — Flora URSR. T.3 Araceae — Orchidaceae p.397 [89.3]
· Czerepanov, S.K., 1973 — Additamenta et Corrigenda ad "Floram USSR" (tomi I-XXX). p.356 [85.32]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.816 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.644 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.714 [9]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.559 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.630 [11]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.335 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.945 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 30.03.2017 · powstała/was created 26.05.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Dactylorhiza_majalis_s.l..htm"> Dactylorhiza majalis s.l. (kukułka szerokolistna) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>