takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.323); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Dactylorhiza ruthei (R. Ruthe et M. Schulze in R. Ruthe) Soó

kukułka Ruthego stoplamek Ruthego, storczyk Ruthego
Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F. Hunt et Summerh. ssp. baltica (Klinge) Sengh. var. ruthei (Schultze) Szlach. · Orchis ruthei M. Schulze
na stronie — opis · występowanie · znaleziska
Dactylorhiza ruthei (kukułka Ruthego)

Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański

Dactylorhiza ruthei (kukułka Ruthego)

Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański

Dactylorhiza ruthei
Dactylorhiza ruthei

kwiaty

Dactylorhiza ruthei

kwiatostan

Dactylorhiza ruthei

pokrój

opis

Odmiana kukułki bałtyckiej (Dactylorhiza baltica) opisana z okolic Świnoujścia, różni się brakiem plam na liściach i jaśniejszą barwą kwiatów.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.323 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
W północnej Polsce, najczęściej na zasolonych łąkach nadmorskich.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

znalezisko 00010000.468.mr - Dactylorhiza ruthei (kukułka Ruthego); Suwalszczyzna

3f · 00010000.468.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/

znalezisko 00010000.254.mr - Dactylorhiza ruthei (kukułka Ruthego); Suwalszczyzna

2f · 00010000.254.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/

znalezisko 00010000.100.mr - Dactylorhiza ruthei (kukułka Ruthego); Suwalszczyzna

1f · 00010000.100.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/