takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.323); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Dactylorhiza ruthei (R. Ruthe et M. Schulze in R. Ruthe) Soó

kukułka Ruthego stoplamek Ruthego, storczyk Ruthego
Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F. Hunt et Summerh. ssp. baltica ;(Klinge) Sengh. var. ruthei (Schultze) Szlach. · Orchis ruthei M. Schulze
na stronie — opis · występowanie · znaleziska
Dactylorhiza ruthei (kukułka Ruthego)
Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Dactylorhiza ruthei (kukułka Ruthego)
Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Dactylorhiza ruthei
Dactylorhiza ruthei
kwiaty
Dactylorhiza ruthei
kwiatostan
Dactylorhiza ruthei
pokrój

opis

Odmiana kukułki bałtyckiej (Dactylorhiza baltica) opisana z okolic Świnoujścia, różni się brakiem plam na liściach i jaśniejszą barwą kwiatów.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.323 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
W północnej Polsce, najczęściej na zasolonych łąkach nadmorskich.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.468.mr - Dactylorhiza ruthei (kukułka Ruthego); Suwalszczyzna
00010000.468.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/ #3
znalezisko 00010000.254.mr - Dactylorhiza ruthei (kukułka Ruthego); Suwalszczyzna
00010000.254.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/ #2
znalezisko 00010000.100.mr - Dactylorhiza ruthei (kukułka Ruthego); Suwalszczyzna
00010000.100.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/ #1