takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.320); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Dactylorhiza sambucina (L.) Soó

kukułka bzowa stoplamek bzowy, storczyk bzowy
Orchis sambucina L. · Orchis sambucinus L.
Dactylorhiza sambucina (kukułka bzowa)
pokrój; 06.05.2006, sucha murawa; okolice Jawora, Pogórze Kaczawskie; copyright © by Przemysław Baraniecki
Dactylorhiza sambucina (kukułka bzowa)
kwiat; w zbliżeniu
Dactylorhiza sambucina (kukułka bzowa)
kwiat; w zbliżeniu
Dactylorhiza sambucina
Dactylorhiza sambucina
Dactylorhiza sambucina (kukułka bzowa)
kwiatostan; odmiana żółta
Dactylorhiza sambucina (kukułka bzowa)
kwiat; w zbliżeniu; odmiana żółta
Dactylorhiza sambucina (kukułka bzowa)
pokrój; odmiana żółta

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu: Dactylorhiza (kukułka)kl 932
Kwiaty żółte lub purpurowe/krwistoczerwone, dość jednorodnie ubarwione, z żółtą plamą w gardzieli warżki.

Ostroga dłuższa od zalążni, 12-15 mm długości.

Warżka prawie niepodzielona, o nieregularnie karbowanym brzegu lub płytko trojklapowy.

Liście bez plam.

Bulwy płytko dwudzielne.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.320 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Górskie łąki, luźne zarośla, na glebach świeżych, o odczynie kwaśnym do zasadowego, często na podłożu wapiennym.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A2. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥50%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku: mogły nie ustąpić LUB mogą być niejasne LUB mogą być nieprzemijające; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:

B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060506.1.pb - Dactylorhiza sambucina (kukułka bzowa); sucha murawa; okolice Jawora, Pogórze Kaczawskie
060506-1
leg. Przemysław Baraniecki
/sucha murawa; okolice Jawora, Pogórze Kaczawskie/ #3
znalezisko 20060506.1b.pb - Dactylorhiza sambucina (kukułka bzowa); sucha murawa; okolice Jawora, Pogórze Kaczawskie
060506-1b
leg. Przemysław Baraniecki
/sucha murawa; okolice Jawora, Pogórze Kaczawskie/ #6