takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]

Dactylorhiza incarnata × ochroleuca

na stronie — znaleziska
Dactylorhiza incarnata × ochroleuca
pokrój; Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Dactylorhiza incarnata × ochroleuca
fragment kwiatostanu
Dactylorhiza incarnata x ochroleuca
Dactylorhiza incarnata x ochroleuca
Dactylorhiza incarnata x ochroleuca
Dactylorhiza incarnata x ochroleuca

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.66.mr - Dactylorhiza incarnata × ochroleuca; Suwalszczyzna
mr.66
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/ #5