takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.246)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó ssp. ochroleuca (Boll) Hunt et Summerh.

kukułka krwista żółtawa storczyk krwisty żółtawy
Orchis incarnata L. ssp. ochroleuca (Wustnei) O. Schwartz
Dactylorhiza incarnata ssp. ochroleuca

Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański

Dactylorhiza incarnata ssp. ochroleuca (kukułka krwista żółtawa)

pokrój; Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański

Dactylorhiza incarnata ssp. ochroleuca

kwiat w zbliżeniu

Dactylorhiza incarnata ssp. ochroleuca (kukułka krwista żółtawa)

kwiaty

Dactylorhiza incarnata ssp. ochroleuca
Dactylorhiza incarnata ssp. ochroleuca (kukułka krwista żółtawa)
Dactylorhiza incarnata ssp. ochroleuca (kukułka krwista żółtawa)

cechy charakterystyczne

Kwiaty żółtobiałe, bez żadnego rysunku na warżce.

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.246 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
wystepowanie
o mapie występowania
Podmokłe łąki i torfowiska nawapienne, na glebach żyznych, o odczynie obojętnym lub lekko zasadowym.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

znalezisko 00010000.333.mr - Dactylorhiza incarnata ssp. ochroleuca (kukułka krwista żółtawa); Suwalszczyzna

4f · 00010000.333.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/

znalezisko 00010000.101.mr - Dactylorhiza incarnata ssp. ochroleuca (kukułka krwista żółtawa); Suwalszczyzna

5f · 00010000.101.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/

znalezisko 20050609.3.mr - Dactylorhiza incarnata ssp. ochroleuca (kukułka krwista żółtawa); Suwalszczyzna

3f · 20050609.3.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/