fot. mr-dactylorhiza_incarnata_ssp_ochroleuca_s103_20 — copyright © by Maciej Romański
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 1.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Dactylorhiza incarnata ssp. ochroleuca (kukułka krwista żółtawa)

on This page when logged in
you will see 1.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

kwiaty
; Suwalszczyzna · copyright © by Maciej Romański