takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.246)
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó ssp. incarnata

kukułka krwista typowa stoplamek krwisty typowy, storczyk krwisty typowy
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata (kukułka krwista typowa)
pokrój; Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata (kukułka krwista typowa)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata (kukułka krwista typowa)
kwiaty w zbliżeniu
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata (kukułka krwista typowa)
kwiatostan
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata (kukułka krwista typowa)

cechy charakterystyczne

Liście bez plam lub tylko z wierzchu plamiste.

space

Spotykana jest czasem forma albinotyczna kukułka krwista forma albinotyczna (Dactylorhiza incarnata f. alba).

Wyróżnia się odmianę wielkolistną kukułka krwista odmiana wielkolistna (Dactylorhiza incarnata var. macrophylla) o szczególnie długich i szerokich, liściowych przysadkach.

Ze względu na obecność plam na wierzchniej stronie liści mamy odmianę var. haematodes (Rchb.f.) Soó lub typową odmianę bez plam var. incarnata.

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.246 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
wystepowanie
o mapie występowania
Podmokłe łąki i torfowiska nawapienne, na glebach żyznych, o odczynie obojętnym lub lekko zasadowym.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

literatura · references
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.506 [71.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.817 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.644 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.712 [9]
· Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.49+52 [86.2]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.630 [11]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.556 [17]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.334 [150.5]
· Szlachetko, D. L., Skakuj, M., 1996 — Storczyki Polski. p.150 [8]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 29.03.2017 · powstała/was created 09.03.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Dactylorhiza_incarnata_ssp._incarnata.htm"> Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata (kukułka krwista typowa) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>