prawdopodobnie mylnie podany [24]

Dactylorhiza cordigera (Fr.) Soó

kukułka sercowata stoplamek sercowaty, storczyk sercowaty

cechy charakterystyczne

Liście ±2× dłuższe niż szersze.

Warżka sercowata, najszersza u nasady, zwykle nie podzielona na łatki.

Ostroga stożkowata ±długości zalążni.

występowanie

Występuje na górskich i wysokogórskich halach w Karpatach Wschodnich. Być może do znalezienia w Polsce.