takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]

Dactylorhiza ×vermeuleniana

Dactylorhiza majalis × maculata
na stronie — znaleziska