takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]

Dactylorhiza ×vermeuleniana

Dactylorhiza majalis × maculata
na stronie — znaleziska
Dactylorhiza ×vermeuleniana
01.06.2014, rez. Machelińskie Łąki nad Zatoką Pucką; copyright © by Waldemar Szaraniec XL
Dactylorhiza ×vermeuleniana
01.06.2014, rez. Machelińskie Łąki nad Zatoką Pucką; copyright © by Waldemar Szaraniec
Dactylorhiza ×vermeuleniana
XL
Dactylorhiza ×vermeuleniana
XL
Dactylorhiza ×vermeuleniana
XL
Dactylorhiza ×vermeuleniana
XL
Dactylorhiza ×vermeuleniana
XL
Dactylorhiza ×vermeuleniana
XL
Dactylorhiza ×vermeuleniana

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.13.wsz - Dactylorhiza ×vermeuleniana; rez. Machelińskie Łąki nad Zatoką Pucką
wsz.13
leg. Waldemar Szaraniec
/rez. Machelińskie Łąki nad Zatoką Pucką/ #2
znalezisko 00010000.15.wsz - Dactylorhiza ×vermeuleniana; rez. Machelińskie Łąki nad Zatoką Puck
wsz.15
leg. Waldemar Szaraniec
/rez. Machelińskie Łąki nad Zatoką Puck/ #7