takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.325); wymaga ochr. czynnej

Orchis ustulata L. ssp. ustulata

storczyk drobnokwiatowy typowy
na stronie — cechy charakterystyczne

cechy charakterystyczne

Kwitnienie wczesne, maj do początku (połowy) czerwca.

Dolne (3)4(-6) liści zbliżonych do siebie, tworzą ±wyraźną różyczkę, ±poziomo rozłożone, na spodzie bez kila, zwykle 4-5(5.5)× dłuższe niż szersze.