takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.335); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony

Orchis ustulata L. ssp. aestivalis (Kumpel) Kumpel et Mrkvicka

storczyk drobnokwiatowy późny
Orchis ustulata ssp. aestivalis (storczyk drobnokwiatowy późny)
06.2007, Zahrady pod Hájem (Czechy); copyright © by Paweł Kalinowski
Orchis ustulata ssp. aestivalis (storczyk drobnokwiatowy późny)
06.2007, Zahrady pod Hájem (Czechy); copyright © by Paweł Kalinowski
Orchis ustulata ssp. aestivalis (storczyk drobnokwiatowy późny)
Orchis ustulata ssp. aestivalis (storczyk drobnokwiatowy późny)

cechy charakterystyczne

Kwitnienie późne, (koniec czerwca) lipiec (początek sierpnia).

Najniższe (2)3(-5) liście łodygowe nie są zbliżone tak aby tworzyły wyraźną różyczkę, odstają i są łukowato wygięte, spodem często z kilem; zwykle 6-7(7.5)× dłuższe niż szersze.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.335 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Bardzo rzadki; podgatunek ten występuje w Polsce południowo-zachodniej. Łąki, zbocza.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.