fot. pk-Orchis_ustulata_aestivalis_2a_SZ_Zahrady_pod_Hajem_CZ_6.08 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Orchis ustulata ssp. aestivalis (storczyk drobnokwiatowy późny)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

06.2007, Zahrady pod Hájem (Czechy) · copyright © by Paweł Kalinowski