fot. pk-Orchis_ustulata_aestivalis_1_Zahrady_pod_Hajem_CZ_6.07_v2 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Orchis ustulata ssp. aestivalis (storczyk drobnokwiatowy późny)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

06.2007, Zahrady pod Hájem (Czechy) · copyright © by Paweł Kalinowski