takson wymarły na terenie Polski [24]
· ochrona ścisła (1.310); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.

koślaczek stożkowaty
Anacamptis pyramidalis Rich. · Orchis pyramidalis L.
Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty)
14.06.2015, Dolina Odry; copyright © by Krzysztof Ciesielski
Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty)
14.06.2015, Dolina Odry; copyright © by Krzysztof Ciesielski
Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty)
pokrój w czasie kwitnienia
Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty)
Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty)
Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty)
Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty)
Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty)
Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty)
Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty)
Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty)

cechy charakterystyczne

Kwiatostan silnie skrócony, najpierw piramidalny, potem nieco wydłużony.

Kwiaty karminowoczerwone.

Warżka szersza niż dłuższa, trójklapowa, 6-8(9)mm długości, z dwoma wystającymi listewkami w nasadzie, po stronie górnej. Pozostałe listki okwiatu 4-6mm długości.

Bulwy dwie, niepodzielone.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.310 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku. W latach 2001-12 był uznany za wymarły.
Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty)
Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty)
Łąki, zarośla, widne prześwietlone lasy sosnowe, nasłonecznione zbocza, na glebach nawapiennych.

space

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — Ex – wymarły lub zaginiony
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B1. zasięg występowania (EOO) <100km2:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

znalezisko 00010000.325.mr - Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty); Estonia
4f · 00010000.325.mr
leg. Maciej Romański
/Estonia/
znalezisko 20020822.1.jan_kucharzyk - Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty); Włochy, masyw Monte Viso, 1750 m n.p.m.
3f · 20020822.1.jan_kucharzyk
leg. Jan Kucharzyk
/Włochy, masyw Monte Viso, 1750 m n.p.m./
literatura · references
· Kukułczanka K., 1975 — Frezja. wyd. II popr. i uzup. p.570 [10]
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.543 [71.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.812 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.647+637k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.708 [9]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.561 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.626 [11]
· Komarov, V.L., 1935 — Flora URSS. T.4 p.718+t43 [85.4]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.343 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.946 [3]
· Szlachetko, D. L., Skakuj, M., 1996 — Storczyki Polski. p.124 [8]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 29.03.2017 · powstała/was created 09.03.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Anacamptis_pyramidalis.htm"> Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>