(zespół) Ass.Caltho laetae-Alnetum (Zarz. 1963) Stuchlik 1968

bagienna olszyna górska

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Caltho laetae-Alnetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Caltho laetae-Alnetum

 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Caltho laetae-Alnetum

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Caltho laetae-Alnetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Alno-Ulmion (lasy łęgowe)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Fagetalia sylvaticae (mezo- i eutroficzne lasy liściaste)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Querco-Fagetea (eutroficzne i mezotroficzne lasy liściaste)