takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Scirpus sylvaticus L.

sitowie leśne
Scirpus sylvaticus (sitowie leśne)
25.05.2002, Wrocław, dolina Bystrzycy; copyright © by Marek Snowarski
Scirpus sylvaticus (sitowie leśne)
Scirpus sylvaticus (sitowie leśne)
Scirpus sylvaticus
brak kolanka, pochwa zrośnięta
Scirpus sylvaticus
pochwa zrośnięta
Scirpus sylvaticus
kwiatostan, rozrzutka po kwitnieniu
Scirpus sylvaticus
Scirpus sylvaticus
Scirpus sylvaticus

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Pospolite. Brzegi wód, mokre łąki i olszyny.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: do oczka wodnego · strefa bagienna lub brzegowa

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · gleba wilgotna lub gleba mokra · odczyn · gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba organiczna, humusowa, torfowa · żyzność · podłoże żyzne

znalezisko 20020525.24b.02 - Scirpus sylvaticus (sitowie leśne); Wrocław, dolina Bystrzycy
5f · 20020525.24b.02
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, dolina Bystrzycy/
literatura · references
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.833 [40]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.597 [9]
· Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.87 [86.2]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.254 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.643 [11]
· Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1935 — Flora URSS. T.3 p.44+t3 [85.3]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.277 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.830 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 20.02.2016 · powstała/was created 12.07.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Scirpus_sylvaticus.htm"> Scirpus sylvaticus (sitowie leśne) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>