takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Scirpus sylvaticus L.

sitowie leśne
Scirpus sylvaticus (sitowie leśne)

25.05.2002, Wrocław, dolina Bystrzycy; copyright © by Marek Snowarski

Scirpus sylvaticus (sitowie leśne)
Scirpus sylvaticus (sitowie leśne)
Scirpus sylvaticus

brak kolanka, pochwa zrośnięta

Scirpus sylvaticus

pochwa zrośnięta

Scirpus sylvaticus

kwiatostan, rozrzutka po kwitnieniu

Scirpus sylvaticus
Scirpus sylvaticus
Scirpus sylvaticus

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Pospolite. Brzegi wód, mokre łąki i olszyny.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: do oczka wodnego · strefa bagienna lub brzegowa

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · gleba wilgotna lub gleba mokra · odczyn · gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba organiczna, humusowa, torfowa · żyzność · podłoże żyzne

znalezisko 20020525.24b.02 - Scirpus sylvaticus (sitowie leśne); Wrocław, dolina Bystrzycy

5f · 20020525.24b.02
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, dolina Bystrzycy/