Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber et D. Mohr

drabik drzewkowaty [mech]
na stronie — występowanie
Climacium dendroides (drabik drzewkowaty [mech])

27.02.2010, Dolina Soły w Kętach-Pogórze Śląskie; copyright © by Dariusz Tlałka

Climacium dendroides (drabik drzewkowaty [mech])
Climacium dendroides (drabik drzewkowaty [mech])

występowanie

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw