takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Caltha laeta Schott, Nymann et Kotschy

knieć błotna górska
Caltha palustris L. ssp. laeta (Schott, Nymann et Kotschy) Hegi
Caltha laeta (knieć błotna górska)
29.04.2008, Bieszczady; copyright © by Marek Snowarski
Caltha laeta (knieć błotna górska)
Caltha laeta (knieć błotna górska)
Caltha laeta
pokrój
Caltha palustris ssp. laeta
Caltha laeta (knieć błotna górska)
Caltha laeta (knieć błotna górska)

cechy charakterystyczne

Dojrzałe mieszki wyprostowane, przytulone do siebie ±równolegle; strona grzbietowa prosta lub słabo zakrzywiona, strona brzuszna (przyosiowa) silnie zakrzywiona; dzióbek ±prosty.

występowanie

Caltha laeta (knieć błotna górska)
Caltha laeta (knieć błotna górska)
Gatunek częsty w Karpatach i Sudetach oraz na pogórzu.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080429.3.08 - Caltha laeta (knieć błotna górska); Bieszczady
080429-3
leg. Marek Snowarski
/Bieszczady/ #8