takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Caltha palustris L. ssp. cornuta (Schott, Nyman et Kotschy) Hegi

knieć błotna rożkowata
Caltha cornuta Schott, Nyman et Kotschy