takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Caltha palustris L. ssp. cornuta (Schott, Nyman et Kotschy) Hegi

knieć błotna rożkowata
Caltha cornuta Schott, Nyman et Kotschy
na stronie — cechy charakterystyczne

cechy charakterystyczne

Liście zwykle dłuższe niż szersze.

space