(zespół) Ass.Ficario-Ulmetum minoris Knapp 1942 em. J.Mat. 1976

łęg wiązowy z fiołkiem wonnym (łęg wiązowo-jesionowy)
Ficario-Ulmetum campestris Knapp

odpowiada siedlisku „łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (91F0)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

Ficario-Ulmetum

24.04.2008 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Ficario-Ulmetum minoris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Ficario-Ulmetum minoris

 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Ficario-Ulmetum minoris

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Ficario-Ulmetum minoris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Alno-Ulmion (lasy łęgowe)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Fagetalia sylvaticae (mezo- i eutroficzne lasy liściaste)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Querco-Fagetea (eutroficzne i mezotroficzne lasy liściaste)