(grupa podzespołów) GrSubAss.grądy środkowoeuropejskie wysokie

charakterystyczna kombinacja gatunków grupy podzespołów (ChSC GrSubAss.) GrSubAss.grądy środkowoeuropejskie wysokie

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych grupy podzespołów GrSubAss.grądy środkowoeuropejskie wysokie

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Galio sylvatici-Carpinetum betuli (grąd środkowoeuropejski)

 

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Carpinion betuli (lasy grądowe)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Fagetalia sylvaticae (mezo- i eutroficzne lasy liściaste)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Querco-Fagetea (eutroficzne i mezotroficzne lasy liściaste)

 

syntaksony poniżej (podrzędne do) GrSubAss.grądy środkowoeuropejskie wysokie

  SubAss.Galio-Carpinetum betuli polytrichetosum
  
  SubAss.Galio-Carpinetum betuli lathyretosum
  
  SubAss.Galio-Carpinetum betuli luzuletosum