takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.207)

Aconitum ×berdaui Zapał nssp. walasii (Mitka) Mitka

tojad Berdaua Walasa
Aconitum firmum ssp. moravicum × variegatum ssp. v.
Aconitum ×berdaui nssp. walasii (tojad Berdaua Walasa)
kwiatostan; 31.07.2007, Hala pod Śnieżnikiem; copyright © by Błażej Gierczyk
Aconitum ×berdaui nssp. walasii (tojad Berdaua Walasa)
szypułka kwiatowa
Aconitum ×berdaui nssp. walasii (tojad Berdaua Walasa)
kwiat
Aconitum ×berdaui nssp. walasii (tojad Berdaua Walasa)
liść
Aconitum ×berdaui nssp. walasii (tojad Berdaua Walasa)
przekrój kwiatu
Aconitum ×berdaui nssp. walasii (tojad Berdaua Walasa)
szczyt hełmu
Aconitum ×berdaui nssp. walasii (tojad Berdaua Walasa)
pręciki

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu: Aconitum (tojad)kl 7063kl 7092kl 7075
Bylina; korzeń rzepowato zgrubiały. Pędy wzniesiony, sztywny, kwiatostan zwykle rozgałęziony, osie kwiatostanu owłosione krętymi włoskami niegruczołowatymi lub nagie.

space

Szypułki kwiatowe owłosione krętymi włoskami niegruczołowatymi. Przykwiatki orzęsione.

space

Ostrogi miodników główkowate lub półspiralnie zwinięte, przeważnie nie sięgają szczytu hełmu.

space

Słupki 3-5, nagie lub na stronie grzbietowej (odosiowej) albo przyosiowej (na szwie) owłosione, przeważnie zupełnie płonne.

Kwitnienie lipiec-sierpień.

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.207 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1957 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Aconitum ×berdaui nssp. walasii (tojad Berdaua Walasa)
pokrój
W Zachodnich Karpatach i Wschodnich Sudetach. Wzdłuż strumieni w niższych położeniach górskich i na pogórzu, na źródliskach i w ziołoroślach związku All.Adenostylion alliariae.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070731.3.bg - Aconitum ×berdaui nssp. walasii (tojad Berdaua Walasa); Hala pod Śnieżnikiem
070731-3
leg. Błażej Gierczyk
/Hala pod Śnieżnikiem/ #11