takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.207)

Aconitum ×berdaui Zapał nssp. walasii (Mitka) Mitka

tojad Berdaua Walasa
Aconitum firmum ssp. moravicum × variegatum ssp. v.
Aconitum ×berdaui nssp. walasii (tojad Berdaua Walasa)

kwiatostan; 31.07.2007, Hala pod Śnieżnikiem; copyright © by Błażej Gierczyk

Aconitum ×berdaui nssp. walasii (tojad Berdaua Walasa)

szypułka kwiatowa

Aconitum ×berdaui nssp. walasii (tojad Berdaua Walasa)

kwiat

Aconitum ×berdaui nssp. walasii (tojad Berdaua Walasa)

liść

Aconitum ×berdaui nssp. walasii (tojad Berdaua Walasa)

przekrój kwiatu

Aconitum ×berdaui nssp. walasii (tojad Berdaua Walasa)

szczyt hełmu

Aconitum ×berdaui nssp. walasii (tojad Berdaua Walasa)

pręciki

cechy charakterystyczne

Bylina; korzeń rzepowato zgrubiały. Pędy wzniesiony, sztywny, kwiatostan zwykle rozgałęziony, osie kwiatostanu owłosione krętymi włoskami niegruczołowatymi lub nagie.

space

Szypułki kwiatowe owłosione krętymi włoskami niegruczołowatymi. Przykwiatki orzęsione.

space

Ostrogi miodników główkowate lub półspiralnie zwinięte, przeważnie nie sięgają szczytu hełmu.

space

Słupki 3-5, nagie lub na stronie grzbietowej (odosiowej) albo przyosiowej (na szwie) owłosione, przeważnie zupełnie płonne.

Kwitnienie lipiec-sierpień.

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.207 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1957 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Aconitum ×berdaui nssp. walasii (tojad Berdaua Walasa)

pokrój

W Zachodnich Karpatach i Wschodnich Sudetach. Wzdłuż strumieni w niższych położeniach górskich i na pogórzu, na źródliskach i w ziołoroślach związku All.Adenostylion alliariae.
znalezisko 20070731.3.bg - Aconitum ×berdaui nssp. walasii (tojad Berdaua Walasa); Hala pod Śnieżnikiem

11f · 20070731.3.bg
leg. Błażej Gierczyk
/Hala pod Śnieżnikiem/