takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.204)

Aconitum variegatum L. ssp. variegatum

tojad dzióbaty typowy
Aconitum variegatum ssp. variegatum (tojad dzióbaty typowy)

kwiatostan; 31.07.2007, Śnieżnik, Droga Marianny; copyright © by Błażej Gierczyk

Aconitum variegatum ssp. variegatum (tojad dzióbaty typowy)

liście

Aconitum variegatum ssp. variegatum (tojad dzióbaty typowy)

fragment kwiatostanu

Aconitum variegatum ssp. variegatum (tojad dzióbaty typowy)

młode owoce

Aconitum variegatum ssp. variegatum (tojad dzióbaty typowy)

pręciki

Aconitum variegatum ssp. variegatum (tojad dzióbaty typowy)

szczyt hełmu

Aconitum variegatum ssp. variegatum (tojad dzióbaty typowy)

kwiat

Aconitum variegatum (tojad dzióbaty)
Aconitum variegatum (tojad dzióbaty)

przekrój kwiatu 3D||

Aconitum variegatum

kwiat w zbliżeniu, en face

cechy charakterystyczne

Aconitum variegatum ssp. variegatum (tojad dzióbaty typowy)

szypułka kwiatowa

Aconitum variegatum ssp. variegatum (tojad dzióbaty typowy)

przekrój kwiatu

Bylina 25-150(200)cm wysokości; korzeń bulwiasto zgrubiały. Pędy kwiatostanu dość wiotkie, zwieszające się, nagie; pokrój roślin górskich bardziej krępy.

space

Szczyty miodników półspiralnie zakrzywione, nigdy nie sięgają szczytu hełmu.

space

Słupków 3-5, owłosione na szwie (po brzusznej, przyosiowej stronie).

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.204 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1957 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
wystepowanie
o mapie występowania
W Polsce występuje tylko podgatunek typowy tego taksonu. W wilgotnych lasach liściastych i zaroślach, wzdłuż strumieni i rzek; w górskich olszynach Ass.Alnetum incanae (gatunek charakterystyczny zespołu) i ziołoroślach Ass.Arunco-Doronicetum austriaci, w Tatrach do 1500m n.p.m.

space

znalezisko 20070731.7.bg - Aconitum variegatum ssp. variegatum (tojad dzióbaty typowy); Śnieżnik, Droga Marianny

14f · 20070731.7.bg
leg. Błażej Gierczyk
/Śnieżnik, Droga Marianny/

znalezisko 20110818.3.jkr - Aconitum variegatum (tojad dzióbaty); Pilsko

8f · 20110818.3.jkr
leg. Jerzy Kruk
/Pilsko/

znalezisko 20050826.1.pb; ok. Żukowa

3f · 20050826.1.pb
leg. Przemysław Baraniecki
/ok. Żukowa/