takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.220)
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Aconitum plicatum Köhler ex Rchb. ssp. plicatum var. plicatum

tojad sudecki typowy
Aconitum callibotryon Rchb. = A. plicatum ssp. plicatum · Aconitum hians Host = A. plicatum ssp. plicatum
Aconitum plicatum ssp. plicatum var. plicatum (tojad sudecki typowy)
pokrój; 31.07.2007, Hala pod Śnieżnikiem; copyright © by Błażej Gierczyk
Aconitum plicatum ssp. plicatum var. plicatum (tojad sudecki typowy)
pręciki
Aconitum plicatum ssp. plicatum var. plicatum (tojad sudecki typowy)
szczyt hełmu
Aconitum plicatum ssp. plicatum var. plicatum (tojad sudecki typowy)
kwiat
Aconitum plicatum ssp. plicatum var. plicatum (tojad sudecki typowy)
liść
Aconitum plicatum ssp. plicatum var. plicatum (tojad sudecki typowy)
dolny fragment kwiatostanu
Aconitum plicatum ssp. plicatum var. plicatum (tojad sudecki typowy)
fragment kwiatostanu

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu: Aconitum (tojad)kl 7098
Bylina; korzeń rzepowato zgrubiały. Pęd wzniesiony, sztywny, słabo rozgałęziony, 30-150cm wysokości. Kwiatostan prosty.

space

Szypułki kwiatowe gęsto niegruczołowato owłosione krętymi włoskami. Przykwiatki trójkątne do równowąskie 1-2(3)mm długości.

space

Szczyty miodników bezgłowe lub główkowate.

space

Słupków 2(3), nagie lub na bokach skąpo owłosione.

Nasiona czarne, gładkie lub szorstkie, pomarszczone, jedno ze skrzydełek silniej rozwinięte niż dwa pozostałe.

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.220 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
W ziołoroślach ze związku All.Adenostylion alliariae, źródliska, sąsiedztwo górskich torfowisk w piętrze alpejskim i subalpejskim, wzdłuż potoków schodzi do piętra górskich lasów.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤1000.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070731.5.bg - Aconitum plicatum ssp. plicatum var. plicatum (tojad sudecki typowy); Hala pod Śnieżnikiem
070731-5
leg. Błażej Gierczyk
/Hala pod Śnieżnikiem/ #10