takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.220)
· Czerwona Księga — VU–narażony

Aconitum plicatum Köhler ex Rchb. ssp. sudeticum Mitka

tojad sudecki gruczołowy
Aconitum plicatum ssp. sudeticum (tojad sudecki gruczołowy)
pokrój; 31.07.2007, Śnieżnik, Droga Marianny; copyright © by Błażej Gierczyk
Aconitum plicatum ssp. sudeticum (tojad sudecki gruczołowy)
pokrój; 31.07.2007, Śnieżnik, Droga Marianny; copyright © by Błażej Gierczyk
Aconitum plicatum ssp. sudeticum (tojad sudecki gruczołowy)
szypułka kwiatowa
Aconitum plicatum ssp. sudeticum (tojad sudecki gruczołowy)
liść
Aconitum plicatum ssp. sudeticum (tojad sudecki gruczołowy)
fragment kwiatostanu
Aconitum plicatum ssp. sudeticum (tojad sudecki gruczołowy)
pręciki
Aconitum plicatum ssp. sudeticum (tojad sudecki gruczołowy)
przekrój kwiatu

cechy charakterystyczne

Bylina; korzeń rzepowato zgrubiały. Pęd wzniesiony, sztywny, słabo rozgałęziony, 30-150cm wysokości. Kwiatostan prosty.

space

Szupułki dolnych kwiatów odchodzą prostopadle; odstająco gruczołowato owłosione i/lub odstające niegruczołowato owłosione włoskami krętymi. Przykwiatki równowąskie 1-3mm długości, krótko owłosione.

space

Szczyty miodników główkowate lub bezgłowe, przeważnie sięgające szczytu hełmu.

space

Słupki 2-3, całe owłosione lub nagie.

Nasiona czarne, gładkie lub szorstkie, pomarszczone, jedno ze skrzydełek silniej rozwinięte niż dwa pozostałe.

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.220 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
W alpejskich ziołoroślach ze związku i wzdłuż potoków w piętrze górskich lasów.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070731.6.bg - Aconitum plicatum ssp. sudeticum (tojad sudecki gruczołowy); Śnieżnik, Droga Marianny
bg.070731-6
leg. Błażej Gierczyk
/Śnieżnik, Droga Marianny/ #11