atlas-roslin.pl

(związek) All.Adenostylion alliariae Br.-Bl. 1925

zbiorowiska ziołorośli wysokogórskich

wysokogórskie zbiorowiska ziołorośli i zarośli liściastych związane z trwałym przepływem wody; odpowiada siedlisku „ziołorośla górskie ... (6430)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Adenostylion alliariae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Adenostylion alliariae

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Adenostylion alliariae