atlas-roslin.pl

(związek) All.Adenostylion alliariaeBr.-Bl. 1925

zbiorowiska ziołorośli wysokogórskich · ziołorośla wysokogórskie
wysokogórskie zbiorowiska ziołorośli i zarośli liściastych związane z trwałym przepływem wody; odpowiada siedlisku „ziołorośla górskie ... (6430)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Adenostylion alliariae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Adenostylion alliariae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji