(klasa) Cl.Betulo-Adenostyletea Br.-Bl. 1948

wysokogórskie ziołorośla i traworośla

wysokogórskie ziołorośla i traworośla z okazałymi bylinami dwuliściennymi lub trawami, czasem z udziałem krzewów; na żyznych, wilgotnych i mokrych siedliskach, z ruchliwą, dobrze natlenioną wodą, w miejscach z obfitą i długo zalegającą pokrywą śnieżną