(klasa) Cl.Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Garb. 1961

ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe

formacje krzewiaste związane funkcjonalnie z lasem, także zadrzewienia śródpolne