Clematis vitalba (powojnik pnący)
Clematis vitalba (powojnik pnący)
Clematis vitalba (powojnik pnący)
Clematis vitalba (powojnik pnący)
Clematis vitalba
owoce
Clematis vitalba (powojnik pnący)
Clematis vitalba (powojnik pnący)
owocostan
Clematis vitalba
pęd
Clematis vitalba
pąki boczne
Clematis vitalba (powojnik pnący)

cechy charakterystyczne

Clematis vitalba (powojnik pnący)
Krzew pnący się o bardzo silnym wzroście, pędy 6-8(12)m długości, 1-2(5)cm średnicy, kanciasto żeberkowane; jednoroczne pilśniowato owłosione.

space

Kwiaty liczne w wiechowatych kwiatostanach, szczytowych lub w kątach liści. Listki okwiatu białe lub z zewnątrz zielonkawe.

space

Kwitnienie czerwiec-wrzesień.

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Clematis vitalba (powojnik pnący)
Clematis vitalba (powojnik pnący)
Clematis vitalba (powojnik pnący)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Clematis vitalba (powojnik pnący)
Pnącze uprawiane i zdziczałe na terenie całego kraju (częściej na zachodzie Polski) i w dolinach dużych rzek. Brzegi lasów liściastych, zakrzaczenia, ruderalne tereny miejskie.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory /Tokarska-Guzik (2012) [234]/:
• zadomowiony, inwazyjny
• inwazyjny regionalnie
• kenofit
• Pochodzenie: zachodnia, środkowa i południowa Europa, północno-zachodnia Afryka, Azja (Kaukaz)
• Czas przybycia na teren Polski: XVIIIw., 1847r.
Kategoria inwazyjności: II (średnia) 12pkt.: gatunek przynajmniej w niektórych regionach o ujawnionej zdolność inwazyjnej przez zwiększanie zajmowanej powierzchni lub liczby stanowisk
• Zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
• Zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
• Populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników lub w dużych skupieniach
• Dynamika: utrzymuje się na dotychczasowych stanowiskach
• Kolonizuje siedliska/zbiorowiska: głównie antropogeniczne ale z możliwością wejścia w częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
• Główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6210 (szczególnie) — murawy kserotermiczne (Cl.Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis); priorytetowe "gdy występują na nich ważne stanowiska storczyków"
· 9170 — grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Ass.Galio sylvatici-Carpinetum betuli, Ass.Tilio cordatae-Carpinetum betuli)
· 91F0 — łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ass.Ficario-Ulmetum minoris)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Clematis vitalba (powojnik pnący)

wybrane okazy · selected collections

#9
12 11 11 - 1
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, ul. Ratajów/
#3
am.030719-5
leg. Antoni Mielnikow
/Piekary Śląskie/
#16
bl.040227-5
leg. Barbara Łotocka
#2
12 11 28 - 1b
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, ul. Chociebuska, nasyp wiaduktu drogowego/
#9
11 11 06 - 15
leg. Marek Snowarski
/Park Grabiszyński, Wrocław/

ten gatunek tworzy mieszańca:

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Clematis vitalba L. [🔉 kl·ma·tis *](pl) powojnik pnący
clmatis, -idis (lat. z gr., subst., f) — łacińska transliteracja greckiego klematis κληματις (gałązka), od klema κλημα, klematos - (młody) pęd, łoza winna); używana w starożytności jako nazwa wszelkich pnączy (z pominięciem winorośli) i roślin ścielących się (np. barwinek pospolity (Vinca minor))
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji