Clematis

powojnik
Do rodzaju należą trzy gatunki rodzime lub zadomowione, dwa z nich to krzewiaste pnącza. Znaczna liczba gatunków obcych i olbrzymia ilość odmian mieszańcowych jest uprawiana jako pnącza ozdobne.
Rośliny trujące. Unikać kontaktu z sokiem.
  
↓niebyliny z pędami zielnymi, nie pnącymi się
Clematis recta (powojnik prosty)
Clematis recta
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajd ...
Clematis recta (powojnik prosty)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Ciepłe zarośla o charakterze kserotermicznym, zwykle na wapieniu.
  
  
↑nie krzewy pnące się
  
    
↓niekwiatostany wiechowate
Clematis vitalba (powojnik pnący)
Clematis vitalba
Clematis vitalba (powojnik pnący)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
Clematis vitalba (powojnik pnący)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Pnącze uprawiane i zdziczałe na terenie całego kraju (częściej na zachodzie Polski) i w dolinach dużych rzek. Brzegi lasów liściastych, zakrzaczenia, ruderalne tereny miejskie.
    
    
↑nie kwiaty pojedyncze
    
      
↓nierodzime pnącze
Clematis alpina (powojnik alpejski)
Clematis alpina
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
Clematis alpina (powojnik alpejski)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Karpaty od piętra regla dolnego po kosówkę. Obrzeża lasów i zarośla olchowo-świerkowe, z preferencją dla podłoża wapiennego.
      
      
↑nie uprawiane ozdobne pnącza
  Kilkanaście gatunków i setki odmian uprawianych pnączy ozdobnych o interesujących kwiatach.