takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Clematis jubata Bisch. ex Walp.

powojnik grzywiasty
Clematis jubata (powojnik grzywiasty)
08.06.2014, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń
Clematis jubata (powojnik grzywiasty)
08.06.2014, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140608.25.js - Clematis jubata (powojnik grzywiasty); OB Uniw. Wrocławskiego
140608-25
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/ #2