takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Clematis integrifolia L.

powojnik całolistny
na stronie — wymagania i uprawa
Clematis integrifolia (powojnik całolistny)

08.07.2007 copyright © by Jacek Soboń

Clematis integrifolia (powojnik całolistny)

cv. Olgae

Clematis integrifolia (powojnik całolistny)
Clematis integrifolia (powojnik całolistny)

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego · wysokość 30-60 cm · strefa mrozoodporności 4 · kwitnienie: 6-9

Wymagania: światło · pełne słońce · zwięzłość · gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·