takson uprawiany [24]

Clematis macropetala Ledeb.

powojnik wielopłatkowy powojnik wielkopłatkowy
Atragene macropetala (Ledeb.) Ledeb.
na stronie — wymagania i uprawa