takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.209)
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Clematis recta L.

powojnik prosty
Clematis recta (powojnik prosty)
07.07.2007, Kąty II k. Zamościa; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Chaenorhinum minus (lniczka mała)
kwitnące pędy; 01.07.2001 copyright © by Barbara Łotocka
Clematis recta (powojnik prosty)

cechy charakterystyczne

Bylina z guzowatymi i walcowatym kłączem. Pędy niepnące, 90-130(150)cm wysokości, zielne, w nasadzie czasem nieco drewniejące.

space

Kwiaty liczne w szczytowym wiechowatym kwiatostanie; białe.

space

Kwitnienie czerwiec-lipiec.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.209 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Ciepłe zarośla o charakterze kserotermicznym, zwykle na wapieniu.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

wymagania i uprawa

W uprawie także odmiana o purpurowo zabarwionych liściach.

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · na rabatę bylinową · do ogrodu naturalistycznego · wysokość do 100 cm · strefa mrozoodporności 5 · kwitnienie: 7-8

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · gleba przeciętnie wilgotna · odczyn · gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce przeciętnie ciepłe lub miejsce wybitnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany · ‘Rubifolia’

literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.472 [71.1]
· Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.39 [16.4II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.156 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.162 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.63 [9]
· Sokolov S.Ja., 1954 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.3 p.36 [119.3]
· Tzvelev N.N., 2001 — Flora Europae Orientalis. T.10 p.96 [86.10]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.46 [11]
· Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1937 — Flora URSS. T.7 p.318 [85.7]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.267 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.170 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 22.12.2016 · powstała/was created 02.08.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Clematis_recta.htm"> Clematis recta (powojnik prosty) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>