(związek) All.Prunion fruticosae R.Tx. 1952

Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata)

26.04.2011 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Prunion fruticosae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Prunion fruticosae

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Prunion fruticosae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Prunetalia spinosae (zbiorowiska krzewiaste okrajków leśnych) — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Rhamno-Prunetea (ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe)