(zespół) Ass.Pruno-Ligustretum R.Tx. 1952 nom. inv. Oberd. 1970

zarośla ligustru i tarniny
Ligustro-Prunetum R.Tx. 1952
Pruno-Ligustretum
17.05.2008 copyright © by Piotr Sikorski XL
Pruno-Ligustretum
Pruno-Ligustretum

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Pruno-Ligustretum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Pruno-Ligustretum

Clematis vitalba (powojnik pnący)[lokalnie]
Rosa inodora (róża eliptyczna)
Rosa micrantha (róża drobnokwiatowa)
Rosa rubiginosa (róża rdzawa)
Ligustrum vulgare (ligustr pospolity)
Viburnum lantana (kalina hordowina)

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Pruno-Ligustretum — liczne gatunki przechodzące z Festuco-Brometea

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Pruno-Ligustretum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Berberidion (ciepłolubne zarośla)

Berberis vulgaris (berberys zwyczajny)
Cotoneaster integerrimus (irga pospolita)
Cotoneaster niger (irga czarna)
Cotoneaster tomentosus (irga kutnerowata)
Rosa agrestis (róża rolna)
Rosa glauca (róża czerwonawa)
Rosa rubiginosa (róża rdzawa)
Ligustrum vulgare (ligustr pospolity)
Viburnum lantana (kalina hordowina)
 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Prunetalia spinosae (zbiorowiska krzewiaste okrajków leśnych) — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Rhamno-Prunetea (ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe)

Clematis vitalba (powojnik pnący)
Ulmus minor (wiąz pospolity)[var. suberosa]
Crataegus monogyna (głóg jednoszyjkowy)
Crataegus laevigata (głóg dwuszyjkowy)
Crataegus rhipidophylla (głóg odgiętodziałkowy)[var. rhipidophylla]
Prunus spinosa (śliwa tarnina)
Rosa canina (róża dzika)
Rosa pimpinellifolia (róża gęstokolczasta)
Rosa tomentosa (róża kutnerowata)
Acer campestre (klon polny)[?]
Cornus sanguinea (dereń świdwa)
Euonymus europaea (trzmielina zwyczajna)[optimum]
Euonymus verrucosa (trzmielina brodawkowana)
Rhamnus catharticus (szakłak pospolity)
 
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Pruno-Ligustretum.htm"> Pruno-Ligustretum (zarośla ligustru i tarniny) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>