(zespół) Ass.Pruno-Ligustretum R.Tx. 1952 nom. inv. Oberd. 1970

zarośla ligustru i tarniny
Ligustro-Prunetum R.Tx. 1952
Pruno-Ligustretum

17.05.2008 copyright © by Piotr Sikorski XL

Pruno-Ligustretum
Pruno-Ligustretum

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Pruno-Ligustretum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Pruno-Ligustretum

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Pruno-Ligustretum — liczne gatunki przechodzące z Festuco-Brometea

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Pruno-Ligustretum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Berberidion (ciepłolubne zarośla)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Prunetalia spinosae (zbiorowiska krzewiaste okrajków leśnych) — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Rhamno-Prunetea (ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe)