takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Cotoneaster niger (Thunb.) Fr.

irga czarna
Cotoneaster melanocarpa G. Lodd. · Cotoneaster orientalis A. Kern.
Cotoneaster niger
owoc; 20.09.2006, Wleń, ruiny zamku; copyright © by Jacek Soboń
Cotoneaster niger
pokrój
Cotoneaster niger
liście widok od dołu
Cotoneaster niger
liście
Cotoneaster niger (irga czarna)
Cotoneaster niger (irga czarna)
Cotoneaster niger (irga czarna)
Cotoneaster niger (irga czarna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Cotoneaster (irga)kl 4731

krótki opis

Podobna do irgi pospolitej (Cotoneaster integerrimus) ale ma czarne owoce z sinawym nalotem, kwiatostany ±wzniesione, dłuższe i bogatsze, 8-10(15)-kwiatowe.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Rozproszona na terenie kraju.

Nie jest stosowana jako roślina ozdobna.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa:
Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba sucha • odczyn — gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba inicjalna - skały i szczeliny skalne • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże ubogie