(zespół) Ass.Hippophao-Salicetum arenariae (Br.-Bl. et De Leeuw 1936) R.Tx. 1937

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Hippophao-Salicetum arenariae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Hippophao-Salicetum arenariae

Salix repens ssp. repens var. arenaria (wierzba płożąca typowa odmiana piaskowa)
Hippophae rhamnoides (rokitnik zwyczajny)[ssp. maritimus]
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Hippophao-Salicetum arenariae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Salicion arenariae (zbiorowiska zaroślowe na wydmach i zboczach nadmorskich)

Salix repens ssp. repens var. arenaria (wierzba płożąca typowa odmiana piaskowa)
Hippophae rhamnoides (rokitnik zwyczajny)[ssp. maritimus]
Rubus caesius (jeżyna popielica)[var. dunensis]
 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Prunetalia spinosae (zbiorowiska krzewiaste okrajków leśnych) — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Rhamno-Prunetea (ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe)

Clematis vitalba (powojnik pnący)
Ulmus minor (wiąz pospolity)[var. suberosa]
Crataegus monogyna (głóg jednoszyjkowy)
Crataegus laevigata (głóg dwuszyjkowy)
Crataegus rhipidophylla (głóg odgiętodziałkowy)[var. rhipidophylla]
Prunus spinosa (śliwa tarnina)
Rosa canina (róża dzika)
Rosa pimpinellifolia (róża gęstokolczasta)
Rosa tomentosa (róża kutnerowata)
Acer campestre (klon polny)[?]
Cornus sanguinea (dereń świdwa)
Euonymus europaea (trzmielina zwyczajna)[optimum]
Euonymus verrucosa (trzmielina brodawkowana)
Rhamnus catharticus (szakłak pospolity)
 
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Hippophao-Salicetum_arenariae.htm"> Hippophao-Salicetum arenariae - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>