(klasa) Cl.Salicetea purpureae Moor 1958

łęgi wierzbowo-topolowe

zarośla i leśne zbiorowiska wierzb wąskolistnych, w dolinach rzek na piaszczystych, żwirowatych lub kamienistych aluwiach w zasięgu corocznych wysokich stanów wody

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Salicetea purpureae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Salicetea purpureae

 

gatunki wyróżniające klasy (D Cl.) Cl.Salicetea purpureae