(zespół) Ass.Populetum albae Br.-Bl. 1931

łęg wierzbowo-topolowy (nadrzeczny łęg topolowy)
Salici-Populetum Meijer Drees 1936 p.p. (2)

formacja drzewiasta (leśna); w drzewostanie panuje topola biała (Populus alba) i topola czarna (Populus nigra), częsta jest też Populus xcanescens; odpowiada priorytetowemu siedlisku „łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (91E0)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

Populetum albae
11.09.2008 copyright © by Piotr Sikorski XL
Populetum albae
Populetum albae
XL
Salici-Populetum
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Populetum albae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Populetum albae

Populus alba (topola biała)
Populus nigra (topola czarna)
Populus ×canescens (topola szara)
 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Populetum albae

Padus avium (czeremcha zwyczajna)
Ribes spicatum (porzeczka dzika)
Aegopodium podagraria (podagrycznik pospolity)
Euonymus europaea (trzmielina zwyczajna)
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Populetum albae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Salicion albae (zarośla i lasy wierzbowe w dolinach rzek na niżu i pogórzu)

Salix alba (wierzba biała)
Salix viminalis (wierzba wiciowa)
Salix triandra (wierzba trójpręcikowa)[ssp. triandra]
Salix triandra ssp. discolor (wierzba migdałowa)
 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Salicetalia purpureae — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Salicetea purpureae (łęgi wierzbowo-topolowe)

Salix fragilis (wierzba krucha)
Salix purpurea (wierzba purpurowa)
 
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Populetum_albae.htm"> Populetum albae (łęg wierzbowo-topolowy) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>