(związek) All.Salicion albae R.Tx. 1955

zarośla i lasy wierzbowe w dolinach rzek na niżu i pogórzu

lasy i zarośla wierzbowe na żwirowo-piaszczystych aluwiach w dolinach rzek na niżu i pogórzu

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Salicion albae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Salicion albae

Salix alba (wierzba biała)
Salix viminalis (wierzba wiciowa)
Salix triandra (wierzba trójpręcikowa)[ssp. triandra]
Salix triandra ssp. discolor (wierzba migdałowa)
 

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Salicion albae

Humulus lupulus (chmiel zwyczajny)
Urtica dioica (pokrzywa zwyczajna)
Rubus caesius (jeżyna popielica)
Calystegia sepium (kielisznik zaroślowy)
Symphytum officinale (żywokost lekarski)
Phalaris arundinacea (mozga trzcinowata)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Salicion albae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Salicetalia purpureae — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Salicetea purpureae (łęgi wierzbowo-topolowe)

Salix fragilis (wierzba krucha)
Salix purpurea (wierzba purpurowa)
 
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Salicion_albae.htm"> Salicion albae (zarośla i lasy wierzbowe w dolinach rzek na niżu i pogórzu) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>