(grupa zespołów) GrAss.łęg wierzbowo-topolowy

Salici-Populetum Meijer Drees 1936

charakterystyczna kombinacja gatunków grupy zespołów (ChSC GrAss.) GrAss.łęg wierzbowo-topolowy

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych grupy zespołów GrAss.łęg wierzbowo-topolowy

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Salicion albae (zarośla i lasy wierzbowe w dolinach rzek na niżu i pogórzu)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Salicetalia purpureae — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Salicetea purpureae (łęgi wierzbowo-topolowe)

 

syntaksony poniżej (podrzędne do) GrAss.łęg wierzbowo-topolowy

  Ass.Salicetum albo-fragilis (nadrzeczny łęg wierzbowy)
  
  Ass.Populetum albae (łęg wierzbowo-topolowy)