(zespół) Ass.Salicetum albo-fragilis R.Tx. 1955

nadrzeczny łęg wierzbowy
Salici-Populetum Meijer Drees 1936 p.p. (1)

formacja drzewiasta (leśna); w drzewostanie głównie wierzba biała (Salix alba), domieszka wierzba krucha (Salix fragilis), topoli brak lub ich udział znikomy; odpowiada priorytetowemu siedlisku „łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (91E0)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

Salicetum albo-fragilis
30.08.2007 copyright © by Piotr Sikorski
Salicetum albo-fragilis
XL
Salicetum albo-fragilis
XL
Salicetum albo-fragilis
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Salicetum albo-fragilis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Salicetum albo-fragilis

Salix alba (wierzba biała)[optimum]
 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Salicetum albo-fragilis — gatunki sporadycznie przechodzące z klas: Bidentetea, Phragmitetea oraz Molinio-Arrhenatheretea

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Salicetum albo-fragilis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Salicion albae (zarośla i lasy wierzbowe w dolinach rzek na niżu i pogórzu)

Salix alba (wierzba biała)
Salix viminalis (wierzba wiciowa)
Salix triandra (wierzba trójpręcikowa)[ssp. triandra]
Salix triandra ssp. discolor (wierzba migdałowa)
 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Salicetalia purpureae — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Salicetea purpureae (łęgi wierzbowo-topolowe)

Salix fragilis (wierzba krucha)
Salix purpurea (wierzba purpurowa)
 
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Salicetum_albo-fragilis.htm"> Salicetum albo-fragilis (nadrzeczny łęg wierzbowy) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>