takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Salix viminalis L.

wierzba wiciowa wierzba energetyczna
Salix viminalis (wierzba wiciowa)

gałązka z liśćmi; 03.04.2011, Siechnice, dolina Odry-Oławy; copyright © by Marek Snowarski

Salix viminalis (wierzba wiciowa)

pąki boczne

Salix viminalis (wierzba wiciowa)

owocostany || 3D

cechy charakterystyczne

Salix viminalis (wierzba wiciowa)

liście spodem krótko owłosione, górą nagie

Salix viminalis (wierzba wiciowa)

kwiaty słupkowe 3D||

Salix viminalis (wierzba wiciowa)
Wysoki krzew 5-6(8)m wysokości, rzadziej drzewo. Pędy proste, wzniesione, długie. Młode pędy gładkie, brudnozielone do szarożółtych, początkowo szaro owłosione, potem nagie. Kora bardzo starych pędów (15-20cm średnicy) podłużnie spękana. Pąki 3-4mm długości, kwiatowe do 9mm, tępawe, umiarkowanie owłosione, przylegające.

space

Kotki siedzące, z 2-3 odpadającymi podsadkami. Przysadki okrągławe do podłużnie jajowatych, gęsto, srebrzyście owłosione. Kwiaty męskie z dwoma pręcikami, ich nitki nagie. Kwiaty żeńskie z siedzącym słupkiem, zalążnia owłosiona, szyjka słupka bardzo dluga (0.8mm), znamię rozdwojone, znamiona niepodzielone lub słabo dwudzielne, do 1.5mm długości. Miodnik jeden wąskowalcowaty, 4-5× dłuższy niż szerszy.

space

Kwitnie przed listnieniem, w kwietniu-maju.

występowanie

Salix viminalis (wierzba wiciowa)

pokrój

wystepowanie
o mapie występowania
Pospolita na niżu, na terenach zalewowych i silnie podmokłych, także narażonych na działanie kry, wzdłuż rzek i potoków, na żyznych, zasobnych w wapń madach nadrzecznych. Od wieków użytkowana dla giętkich młodych pędów, wikliny. Współcześnie także sadzona w uprawach na biomasę jako tzw. wierzba energetyczna.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

znalezisko 20110403.7.11 - Salix viminalis (wierzba wiciowa); Siechnice, dolina Odry-Oławy

30f · 20110403.7.11
leg. Marek Snowarski
/Siechnice, dolina Odry-Oławy/
/egzemplarz żeński/

znalezisko 20110326.3.11 - Salix viminalis (wierzba wiciowa); dolina Odry-Oławy, Siechnice k. Wrocławia

32f · 20110326.3.11
leg. Marek Snowarski
/dolina Odry-Oławy, Siechnice k. Wrocławia/
/dwa egzemplarze żeńskie/

znalezisko 20110403.3.11 - Salix viminalis (wierzba wiciowa); Siechnice, dolina Odry-Oławy

40f · 20110403.3.11
leg. Marek Snowarski
/Siechnice, dolina Odry-Oławy/
/egzemplarz żeński/

znalezisko 20020908.3.02 - Salix viminalis (wierzba wiciowa); Kołobrzeg, nieużytek

5f · 20020908.3.02
leg. Marek Snowarski
/Kołobrzeg, nieużytek/

znalezisko 20030416.1.bl - Salix viminalis (wierzba wiciowa)

8f · 20030416.1.bl
leg. Barbara Łotocka

znalezisko 20050926.1.js - Salix viminalis (wierzba wiciowa); okolice Wlenia, Pogórze Kaczawskie

9f · 20050926.1.js
leg. Jacek Soboń
/okolice Wlenia, Pogórze Kaczawskie/

znalezisko 20110707.1.11 - Salix viminalis (wierzba wiciowa)

9f · 20110707.1.11
leg. Marek Snowarski

Salix ×smithiana

Salix caprea × viminalis