opis

Drzewa lub krzewy, a u wysokogórskich gatunków płożące się krzewinki.

space

Rośliny rozdzielnopłciowe, dwupienne, kwiaty w gęstych lub rozpierzchłych kotkach (gdy zwarte i owłosione to potocznie zwane baziami).

space

Kwitnienie może odbywać się równocześnie z rozwojem liści lub przed ich rozwojem.

space

Wierzby można oznaczać wczesną wiosną, przed pełnym rozwojem liści, na podstawie cech kwiatów (zarówno z egzemplarzy męskich, jak i żeńskich) i cech gałązek. Można też oznaczać je na podstawie liści i innych cech dostępnych latem, gdy nie ma już dostępnych ani kwiatów, ani owoców.

space

Specyficzną cechą dla niektórych gatunków wierzb są:

space

Gruczoły miodnikowe. Zwykle jest tylko jeden, przyosiowy (górny, przedni) położony pomiędzy słupkiem lub pręcikami a osią kotka. Jeśli występuje drugi to jest oddosiowy (dolny, tylny) położony pomiędzy pylnikami lub słupkiem a przysadką.

oznaczanie w stanie ulistnionym

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Salicaceae (wierzbowate)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
  
  
  
  
  
  
(p) "wierzby płaczące" lub o poskręcanych gałązkach(↑nie) (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
  
  
(p) inne, drzewa lub krzewy występujące także na nizinach(↑nie)
  
    
(p) dwuletnie pędy owoszczone, przylistki zrośnięte z ogonkiem (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduj ...
· Przylistki przyrośnięte do ogonka liściowego, opadają razem z liściem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· ta cecha dia ...
    
      
Salix daphnoides (wierzba wawrzynkowa)
XL
Salix daphnoides (wierzba wawrzynkowa)
XL
(p) pędy i liście owłosione (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są ...
· Ogonki liściowe w kątach których znajdują się pączki generatywne, jesienią są wyraźnie rozszerzone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
Salix daphnoides (wierzba wawrzynkowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Brzegi potoków, kamieńce, wód, wydmy nadmorskie. Na glebach przepuszczalnych, zasobnych, zwykle zasadowych, znosi suszę.
      
      
Salix acutifolia
Salix acutifolia (wierzba ostrolistna)
XL
(p) pędy i liście nagie(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne ele ...
· Ogonki liściowe przy pączkach generatywnych nie są rozszerzone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
Salix acutifolia (wierzba ostrolistna)
wierzba kaspijska · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Klony męskie sadzone na piaskach, dla ich umocnienia.
      
    
(p) gałązki nie owoszczone, przylistki nie zrośnięte z ogonkiem(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Przylistki niezrośnięte z ogonkiem liściowym; zwykle szybko opadają.
    
      
Salix purpurea (wierzba purpurowa)
liście z obu stron nagie
Salix purpurea (wierzba purpurowa)
miazga pod korą cytrynowożółta
(p) przynajmniej część liści naprzeciwległa (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· Blaszka liściowa odwrotnie lancetowata.
· ta cecha diagnostyczn ...
Salix purpurea (wierzba purpurowa)
wystepowanie
wiklina · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Brzegi i kamieniste inicjalne terasy górskich potoków, rowy melioracyjne, brzegi mokradeł, nasypy. Na zasobnych glebach szkieletowych o różnym odczynie, znosi zalewy.
      
      
(p) wszystkie liście skrętoległe(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Blaszka liściowa nie jest odwrotnie lancetowata.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
      
        
(p) liście wydłużone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
        
          
(p) liście nagie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest ...
          
            
Salix triandra (wierzba trójpręcikowa)
Salix triandra (wierzba trójpręcikowa)
(p) krzew o łuszczącej się korze (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
· Liście podługowate, blaszka w części środkowej z równoległymi krawędziami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
Salix triandra (wierzba trójpręcikowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zarośla nadwodne, rowy, brzegi rzek i potoków, odporna na okresowe zalewanie i działanie kry; także sadzona. Na glebach żyznych, gliniastych, głębokich, ze zmiennym poziomem wód gruntowych; światłolubna.
            
            
Salix fragilis (wierzba krucha)
(p) drzewo, kora nie łuszczy się(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· Liście lancetowate, blaszka w części środkowej bez równoległych krawędzi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
Salix fragilis (wierzba krucha)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W przybrzeżnych zadrzewieniach i zaroślach przy potokach i rzekach oraz przy rożnego rodzaju ciekach i zbiornikach wodnych. Na glebach przepuszczalnych, także kamienistych, wilgotnych, znosi krótkotrwałe zalewy. Światłożądna, nie znosi zacienienia.
            
          
Salix eriocephala (wierzba amerykanka)
(p) liście owłosione spodem na nerwie głównym(↑nie) (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawy ...
· Liście na początku rozwoju czerwone.
Salix eriocephala (wierzba amerykanka)
syn. Salix ‘Americana’ · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Znajdujący się w uprawie klon męski niewiadomego pochodzenia. Prawdopodobnie krzyżówka północnoamerykańskich gatunków S. cordata Michx i S. gracilis N.J. Andersson. Do Europy wprowadzony w 1885r. dla upraw wikliniarskich (elastyczne czerwono zabarwione pędy) i umacniania brzegów rzek.
          
          
(p) liście owłosione spodem(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kont ...
· Liście na początku rozwoju nie są czerwone.
          
            
(p) liście spodem odstająco filcowato owłosione (↓nie)
            
              
Salix eleagnos (wierzba siwa)
Salix eleagnos (wierzba siwa)
XL
(p) liście przynajmniej 7× dłuższe niż szersze; wysoki krzew lub drzewo (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym ...
Salix eleagnos (wierzba siwa)
wystepowanie
syn. Salix incana · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Brzegi rzek i potoków górskich, wilgotne zbocza wąwozów, żwirowiska, pobrzeżne zarośla. W uprawie znajduje się odmiana wąskolistna o wybitnie podwiniętych krawędziach liści.
              
              
(p) liście do 4× dłuższe niż szersze, niskie krzewy(↑nie)
              
                
Salix lapponum
Salix lapponum (wierzba lapońska)
Salix lapponum (wierzba lapońska)
XL
(p) liście w połowie długości najszersze, wybitnie zaostrzone na szczycie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gó ...
· Pędy proste, wzniesione.
· ta cecha diagn ...
Salix lapponum (wierzba lapońska)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W górach w subalpejskich zaroślach, w miejscach wilgotnych, w piętrze kosówki. Na niżu na wschodzie Polski, błotniste łąki, podmokłe brzegi jezior i strumieni, obrzeża torfowisk.
                
                
Salix helvetica (wierzba szwajcarska)
XL
(p) liście najszersze powyżej połowy, na szczycie tępe lub zaokrąglone(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji ...
· Pąki tępe.
· ta cecha diag ...
Salix helvetica (wierzba szwajcarska)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Tatry w piętrze kosodrzewiny i alpejskim, wilgotne skały, doliny potoków, tylko na granicie.
                
            
(p) liście spodem przylegająco jedwabiście owłosione(↑nie)
            
              
Salix viminalis (wierzba wiciowa)
XL
Salix viminalis (wierzba wiciowa)
|| 3D
(p) blaszki podwinięta (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
· Włoski na spodzie liści ułożone równolegle do nerwów bocznych. Dorosłe liście górą wyłysiałe, dołem gęsto przylegająco owłosione, całobrzegie. Nerwów bocznych 25-30 par.
Salix viminalis (wierzba wiciowa)
wystepowanie
wierzba energetyczna · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Pospolita na niżu, na terenach zalewowych i silnie podmokłych, także narażonych na działanie kry, wzdłuż rzek i potoków, na żyznych, zasobnych w wapń madach nadrzecznych. Od wieków użytkowana dla giętkich młodych pędów, wikliny. Współcześnie także sadzona w uprawach na biomasę jako tzw. wierzba energetyczna.
              
              
(p) blaszki niepodwinięta(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· Włoski na spodzie liści ułożone równolegle do nerwu głównego.
              
                
(p) wysokie drzewo (↓nie)
· ta cecha diag ...
· Blaszka liściowa 5-12 cm długości i 12-16 mm szerokości; brzegiem gruczołowato piłkowana.
Salix alba (wierzba biała)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                
                
Salix rosmarinifolia
Salix rosmarinifolia
liście
(p) niski krzew(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· Blaszka liściowa 1.5-3.5 cm długości i 4-6 mm szerokości; całobrzega.
Salix repens ssp. rosmarinifolia (wierzba rokita)
syn. Salix rosmarinifolia · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  odmokłe łąki, torfowiska niskie, łozowiska, gleby piaszczyste, rzadziej widne bory sosnowe.
                
        
(p) liście nie wydłużone(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
        
          
(p) liście nagie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
          
            
Salix myrtilloides (wierzba borówkolistna)
XL
Salix myrtilloides (wierzba borówkolistna)
Salix myrtilloides (wierzba borówkolistna)
XL
(p) liście drobne, całobrzegie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
Salix myrtilloides (wierzba borówkolistna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Torfiaste łąki, torfowiska typu przejściowego, najczęściej w otoczeniu turzyc; na glebach kwaśnych ze stagnującą wodą.
            
            
(p) liście większe, piłkowane(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
            
              
Salix triandra (wierzba trójpręcikowa)
Salix triandra (wierzba trójpręcikowa)
(p) kora łuszczy się płatami (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
Salix triandra (wierzba trójpręcikowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zarośla nadwodne, rowy, brzegi rzek i potoków, odporna na okresowe zalewanie i działanie kry; także sadzona. Na glebach żyznych, gliniastych, głębokich, ze zmiennym poziomem wód gruntowych; światłolubna.
              
              
(p) kora nie łuszczy się płatami(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
              
                
Salix daphnoides (wierzba wawrzynkowa)
XL
Salix daphnoides (wierzba wawrzynkowa)
(p) łyko żółte (↓nie)
· ta cecha diagnostyczn ...
· Przylistki przyrośnięte do ogonka liściowego; opadają razem z liśćmi.
Salix daphnoides (wierzba wawrzynkowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Brzegi potoków, kamieńce, wód, wydmy nadmorskie. Na glebach przepuszczalnych, zasobnych, zwykle zasadowych, znosi suszę.
                
                
(p) łyko zielonawe(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Przylistki niezrośnięte z ogonkiem liściowym, opadają przed liśćmi.
                
                  
Salix pentandra (wierzba pięciopręcikowa)
Salix pentandra (wierzba pięciopręcikowa)
Salix pentandra (wierzba pięciopręcikowa)
(p) ogonek liściowy z gruczołkami (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· Drzewo, rzadziej krzew.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
Salix pentandra (wierzba pięciopręcikowa)
wystepowanie
wierzba laurowa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Łozowiska, olszyny, podmokłe łąki, brzegi torfowisk, szuwarów, obrzeża lasów. Przeważnie na glebach kwaśnych, torfowych. Drzewo światłożądne.
                  
                  
(p) ogonek liściowy bez gruczołków(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· Blaszka liściowa zwykle 3-5 cm długości.
                  
                    
Salix myrsinifolia (wierzba czerniejąca)
XL
(p) pączki owłosione (↓nie)
· ta cecha diagno ...
· Liście podczas suszenia wyraźnie ciemnieją (stają się ciemnobrązowe).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
Salix myrsinifolia (wierzba czerniejąca)
wystepowanie
wierzba czarniawa · syn. Salix nigricans · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Miejsca wilgotne, podmokłe łąki, obrzeża torfowisk, moczary źródliskowe, rowy odwadniają, łozowiska. Częściej na żyźniejszych glebach piaszczysto-gliniastych.
                    
                    
(p) pączki nagie(↑nie)
· ta cecha di ...
· Liście podczas suszenia nie ciemnieją. Jeśli są spodem owoszczone to na całej powierzchni, łącznie z wierzchołkiem.
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
                    
                      
(p) przylistki duże, dość trwałe (↓nie)
                      
                        
Salix triandra ssp. discolor (wierzba migdałowa)
XL
(p) liście wydłużone, wysoki krzew (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
Salix triandra ssp. discolor (wierzba migdałowa)
syn. Salix amygdalina · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zarośla nadwodne, rowy, brzegi rzek i potoków, odporna na okresowe zalewanie i działanie kry; także sadzona. Na glebach żyznych, gliniastych, głębokich, ze zmiennym poziomem wód gruntowych; światłolubna.
                        
                        
Salix starkeana (wierzba śniada)
XL
(p) liście eliptyczne, niski krzew(↑nie) (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. ...
Salix starkeana (wierzba śniada)
wystepowanie
syn. Salix livida · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zarastające torfowiska, zwłaszcza wysokie, brzegi zarastających jezior, wilgotne łąki, zręby leśne.
                        
                        
Salix hastata (wierzba oszczepowata)
XL
(p) w Tatrach(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ...
Salix hastata (wierzba oszczepowata)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Karpaty i Sudety, w piętrze kosodrzewiny i subalpejskim; wilgotne, zacienione dolinki potoków, zarośla, hale, źródliska, miejsca wilgotne; głównie na wapieniach.
                        
                      
Salix bicolor (wierzba dwubarwna)
XL
(p) przylistki drobne, nietrwałe(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
· Blaszka spodem szara.
Salix bicolor (wierzba dwubarwna)
wystepowanie
syn. Salix phylicifolia · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W piętrze kosodrzewiny Sudetów i Karpat, na granicie, podmokłe dolinki, brzegi potoków, miejsca nasłonecznione.
                      
          
(p) liście owłosione(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
          
            
Salix repens (wierzba płożąca)
XL
Salix repens (wierzba płożąca)
XL
(p) liście spodem przylegająco jedwabiście owłosione (↓nie)
Salix repens (wierzba płożąca)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  
wystepowanie
o mapie występowania
Wilgotne lub torfiaste łąki. Na glebach różnego typu, przeważnie kwaśnych.

Tutaj także wierzba płożąca typowa odmiana piaskowa (Salix repens ssp. repens var. arenaria).

            
            
(p) liście odstająco, kędzierzawo owłosione(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostęp ...
            
              
Salix myrsinifolia (wierzba czerniejąca)
XL
Salix myrsinifolia (wierzba czerniejąca)
XL
(p) liście podczas suszenia ciemnieją, spodem owoszczone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
Salix myrsinifolia (wierzba czerniejąca)
wystepowanie
wierzba czarniawa · syn. Salix nigricans · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Miejsca wilgotne, podmokłe łąki, obrzeża torfowisk, moczary źródliskowe, rowy odwadniają, łozowiska. Częściej na żyźniejszych glebach piaszczysto-gliniastych.
              
              
(p) liście podczas suszenia nie ciemnieją, spodem nieowoszczone(↑nie)
              
                
Salix lapponum
Salix lapponum (wierzba lapońska)
XL
(p) liście drobne, całobrzegie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· Przylistki drobne, szybko opadają.
Salix lapponum (wierzba lapońska)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W górach w subalpejskich zaroślach, w miejscach wilgotnych, w piętrze kosówki. Na niżu na wschodzie Polski, błotniste łąki, podmokłe brzegi jezior i strumieni, obrzeża torfowisk.
                
                
(p) liście większe, piłkowane(↑nie) (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· Przylistki duże, trwałe.
                
                
Salix ×dasyclados (wierzba długokończysta)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne ...
Salix ×dasyclados (wierzba długokończysta)
syn. Salix cinerea × viminalis · Salix dasyclados · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W uprawie jako wierzba koszykarska znajduje się klon żeński. Spontaniczne mieszańce są rzadkie. Brzegi wód, szczególnie rzek.
                
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.458 [71.2]
· Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.37 [16.3II]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.82+88k+91k+69k+73k+74k [15]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.63 [3]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.291k+297k [40]
· Futák, J., Bertová, L. (eds.), 2006 — Flóra Slovenska. V/3. p.209+215k+217k [84.5.3]
· Komarov, V.L., 1936 — Flora URSS. T.5 p.24 [85.5]
· Fedorov A., Kamelin R.V., 1981 — Flora Partis Europaeae URSS. T.5 p.10 [86.5]
· Kotov, M.I., 1952 — Flora URSR. T.4 Salicaceae — Caryophyllaceae p.18 [89.4]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.149 [9]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.192 [11]
· Săvulescu, T., 1952 — Flora Romanicae. T.1 Lycopodiaceae — Cactaceae p.277 [91.1]
· Skvorsov, A.K., 1967 — Ivy SSSR. Willows of the USSR. [102]
· Afonin, A.A., 2003 — Oprjedeljenje dikorastuszczich widow iw (Salix) jugo-zapada Rassiji [103]
· Waljagina-Maljutina Je.T., 2004 — Iwy jewropiejskoj czasti Rassiji [115]
· Bjeljajewa I.W. et al., 2006 — Willows of Ural: atlas and identification key. [117]
· Seneta W., Dolatowsk, J., 2000 — Dendrologia. p.109 [12]
· Sokolov S.Ja., 1951 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.2 p.117+118 [119.2]
· Bugała, W., 2000 — Drzewa i krzewy. p.486 [38]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.53 [150.1]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 18.02.2017 · powstała/was created 27.10.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Salix.htm"> Salix (wierzba) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>