atlas-roslin.pl

Salix L. [🔉 sa·liks]

wierzba
Drzewa lub krzewy, a u wysokogórskich gatunków płożące się krzewinki.

space

Rośliny rozdzielnopłciowe, dwupienne, kwiaty w gęstych lub rozpierzchłych kotkach (gdy zwarte i owłosione to potocznie zwane baziami).

space

Kwitnienie może odbywać się równocześnie z rozwojem liści lub przed ich rozwojem.

space

Wierzby można oznaczać wczesną wiosną, przed pełnym rozwojem liści, na podstawie cech kwiatów (zarówno z egzemplarzy męskich, jak i żeńskich) i cech gałązek. Można też oznaczać je na podstawie liści i innych cech dostępnych latem, gdy nie ma już dostępnych ani kwiatów, ani owoców.

space

Specyficzną cechą dla niektórych gatunków wierzb są:

space

Gruczoły miodnikowe. Zwykle jest tylko jeden, przyosiowy (górny, przedni) położony pomiędzy słupkiem lub pręcikami a osią kotka. Jeśli występuje drugi to jest oddosiowy (dolny, tylny) położony pomiędzy pylnikami lub słupkiem a przysadką.

oznaczanie w stanie ulistnionym

  
↓nie(z) klucz dla egzemplarzy męskich w czasie kwitnienia
  
  
↑nie ↓nie(z) klucz dla egzemplarzy żeńskich w czasie kwitnienia
  
  
  
  
↑nie ↓nie(z) "wierzby płaczące" lub o poskręcanych gałązkach
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
  
  
↑nie (z) inne, drzewa lub krzewy występujące także na nizinach
  
    
↓nie(z) dwuletnie pędy owoszczone, przylistki zrośnięte z ogonkiem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduj ...
· Przylistki przyrośnięte do ogonka liściowego, opadają razem z liściem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· ta cecha d ...
    
      
↓nie(z) pędy i liście owłosione
Salix daphnoides (wierzba wawrzynkowa)
XL
Salix daphnoides (wierzba wawrzynkowa)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyr ...
· Ogonki liściowe w kątach których znajdują się pączki generatywne, jesienią są wyraźnie rozszerzone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
Salix daphnoides (wierzba wawrzynkowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Brzegi potoków, kamieńce, wód, wydmy nadmorskie. Na glebach przepuszczalnych, zasobnych, zwykle zasadowych, znosi suszę.
      
      
↑nie (z) pędy i liście nagie
Salix acutifolia
Salix acutifolia (wierzba ostrolistna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elemen ...
· Ogonki liściowe przy pączkach generatywnych nie są rozszerzone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
Salix acutifolia (wierzba ostrolistna)
wystepowanie
wierzba kaspijska · syn. Salix daphnoides var. acutifolia · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Klony męskie sadzone na piaskach, dla ich umocnienia.
      
    
↑nie (z) gałązki nie owoszczone, przylistki nie zrośnięte z ogonkiem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Przylistki niezrośnięte z ogonkiem liściowym; zwykle szybko opadają.
    
      
↓nie(z) przynajmniej część liści naprzeciwległa
Salix purpurea (wierzba purpurowa)
liście z obu stron nagie
Salix purpurea (wierzba purpurowa)
miazga pod korą cytrynowożółta
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· Blaszka liściowa odwrotnie lancetowata.
· ta cecha diagnostyc ...
Salix purpurea (wierzba purpurowa)
wystepowanie
wiklina · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Brzegi i kamieniste inicjalne terasy górskich potoków, rowy melioracyjne, brzegi mokradeł, nasypy. Na zasobnych glebach szkieletowych o różnym odczynie, znosi zalewy.
      
      
↑nie (z) wszystkie liście skrętoległe
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Blaszka liściowa nie jest odwrotnie lancetowata.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
      
        
↓nie(z) liście wydłużone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
        
          
↓nie(z) liście nagie
· ta cecha diagnostyczna jest ...
          
            
↓nie(z) krzew o łuszczącej się korze
Salix triandra (wierzba trójpręcikowa)
Salix triandra (wierzba trójpręcikowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
· Liście podługowate, blaszka w części środkowej z równoległymi krawędziami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
Salix triandra (wierzba trójpręcikowa)
wystepowanie
wierzba migdałowa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zarośla nadwodne, rowy, brzegi rzek i potoków, odporna na okresowe zalewanie i działanie kry; także sadzona. Na glebach żyznych, gliniastych, głębokich, ze zmiennym poziomem wód gruntowych; światłolubna.
            
            
↑nie (z) drzewo, kora nie łuszczy się
Salix fragilis (wierzba krucha)
Salix fragilis (wierzba krucha)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· Liście lancetowate, blaszka w części środkowej bez równoległych krawędzi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
Salix fragilis (wierzba krucha)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W przybrzeżnych zadrzewieniach i zaroślach przy potokach i rzekach oraz przy rożnego rodzaju ciekach i zbiornikach wodnych. Na glebach przepuszczalnych, także kamienistych, wilgotnych, znosi krótkotrwałe zalewy. Światłożądna, nie znosi zacienienia.
            
          
↑nie ↓nie(z) liście owłosione spodem na nerwie głównym
Salix eriocephala (wierzba amerykanka)
Salix fragilis (wierzba krucha)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawy ...
· Liście na początku rozwoju czerwone.
Salix eriocephala (wierzba amerykanka)
syn. Salix ‘Americana’ · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Znajdujący się w uprawie klon męski niewiadomego pochodzenia. Prawdopodobnie krzyżówka północnoamerykańskich gatunków S. cordata Michx i S. gracilis N.J. Andersson. Do Europy wprowadzony w 1885r. dla upraw wikliniarskich (elastyczne czerwono zabarwione pędy) i umacniania brzegów rzek.
          
          
↑nie (z) liście owłosione spodem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kont ...
· Liście na początku rozwoju nie są czerwone.
          
            
↓nie(z) liście spodem odstająco filcowato owłosione
            
              
↓nie(z) liście przynajmniej 7× dłuższe niż szersze; wysoki krzew lub drzewo
Salix eleagnos (wierzba siwa)
Salix eleagnos (wierzba siwa)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym ...
Salix eleagnos (wierzba siwa)
wystepowanie
syn. Salix elaegnos · Salix incana · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Brzegi rzek i potoków górskich, wilgotne zbocza wąwozów, żwirowiska, pobrzeżne zarośla. W uprawie znajduje się odmiana wąskolistna o wybitnie podwiniętych krawędziach liści.
              
              
↑nie (z) liście do 4× dłuższe niż szersze, niskie krzewy
              
                
↓nie(z) liście w połowie długości najszersze, wybitnie zaostrzone na szczycie
Salix lapponum
Salix lapponum (wierzba lapońska)
Salix lapponum (wierzba lapońska)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gór ...
· Pędy proste, wzniesione.
· ta cecha dia ...
Salix lapponum (wierzba lapońska)
wystepowanie
syn. Salix marrubifolia · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W górach w subalpejskich zaroślach, w miejscach wilgotnych, w piętrze kosówki. Na niżu na wschodzie Polski, błotniste łąki, podmokłe brzegi jezior i strumieni, obrzeża torfowisk.
                
                
↑nie (z) liście najszersze powyżej połowy, na szczycie tępe lub zaokrąglone
Salix helvetica (wierzba szwajcarska)
XL
Salix helvetica (wierzba szwajcarska)
3D
Salix helvetica (wierzba szwajcarska)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji ...
· Pąki tępe.
· ta cecha di ...
Salix helvetica (wierzba szwajcarska)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Tatry w piętrze kosodrzewiny i alpejskim, wilgotne skały, doliny potoków, tylko na granicie.
                
            
↑nie (z) liście spodem przylegająco jedwabiście owłosione
            
              
↓nie(z) blaszki podwinięta
Salix viminalis (wierzba wiciowa)
XL
Salix viminalis (wierzba wiciowa)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
· Włoski na spodzie liści ułożone równolegle do nerwów bocznych. Dorosłe liście górą wyłysiałe, dołem gęsto przylegająco owłosione, całobrzegie. Nerwów bocznych 25 – 30 par.
Salix viminalis (wierzba wiciowa)
wystepowanie
wierzba energetyczna, witwa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Pospolita na niżu, na terenach zalewowych i silnie podmokłych, także narażonych na działanie kry, wzdłuż rzek i potoków, na żyznych, zasobnych w wapń madach nadrzecznych. Od wieków użytkowana dla giętkich młodych pędów, wikliny. Współcześnie także sadzona w uprawach na biomasę jako tzw. wierzba energetyczna.
              
              
↑nie (z) blaszki niepodwinięta
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· Włoski na spodzie liści ułożone równolegle do nerwu głównego.
              
                
↓nie(z) wysokie drzewo
Salix alba (wierzba biała)
3D
· ta cecha diag ...
· Blaszka liściowa 5 – 12 cm długości i 12 – 16 mm szerokości; brzegiem gruczołowato piłkowana.
Salix alba (wierzba biała)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                
                
↑nie (z) niski krzew
Salix rosmarinifolia
Salix rosmarinifolia
liście
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· Blaszka liściowa 1.5 – 3.5 cm długości i 4 – 6 mm szerokości; całobrzega.
Salix repens ssp. rosmarinifolia (wierzba rokita)
syn. Salix rosmarinifolia · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  odmokłe łąki, torfowiska niskie, łozowiska, gleby piaszczyste, rzadziej widne bory sosnowe.
                
        
↑nie (z) liście nie wydłużone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
        
          
↓nie(z) liście nagie
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
          
            
↓nie(z) liście drobne, całobrzegie
Salix myrtilloides (wierzba borówkolistna)
XL
Salix myrtilloides (wierzba borówkolistna)
Salix myrtilloides (wierzba borówkolistna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
Salix myrtilloides (wierzba borówkolistna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Torfiaste łąki, torfowiska typu przejściowego, najczęściej w otoczeniu turzyc; na glebach kwaśnych ze stagnującą wodą.
            
            
↑nie (z) liście większe, piłkowane
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
            
              
↓nie(z) kora łuszczy się płatami
Salix triandra (wierzba trójpręcikowa)
Salix triandra (wierzba trójpręcikowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
Salix triandra (wierzba trójpręcikowa)
wystepowanie
wierzba migdałowa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zarośla nadwodne, rowy, brzegi rzek i potoków, odporna na okresowe zalewanie i działanie kry; także sadzona. Na glebach żyznych, gliniastych, głębokich, ze zmiennym poziomem wód gruntowych; światłolubna.
              
              
↑nie (z) kora nie łuszczy się płatami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
              
                
↓nie(z) łyko żółte
Salix daphnoides (wierzba wawrzynkowa)
XL
Salix daphnoides (wierzba wawrzynkowa)
· ta cecha diagnostyczn ...
· Przylistki przyrośnięte do ogonka liściowego; opadają razem z liśćmi.
Salix daphnoides (wierzba wawrzynkowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Brzegi potoków, kamieńce, wód, wydmy nadmorskie. Na glebach przepuszczalnych, zasobnych, zwykle zasadowych, znosi suszę.
                
                
↑nie (z) łyko zielonawe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Przylistki niezrośnięte z ogonkiem liściowym, opadają przed liśćmi.
                
                  
↓nie(z) ogonek liściowy z gruczołkami
Salix pentandra (wierzba pięciopręcikowa)
Salix pentandra (wierzba pięciopręcikowa)
Salix pentandra (wierzba pięciopręcikowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Drzewo, rzadziej krzew.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
Salix pentandra (wierzba pięciopręcikowa)
wystepowanie
wierzba laurowa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Łozowiska, olszyny, podmokłe łąki, brzegi torfowisk, szuwarów, obrzeża lasów. Przeważnie na glebach kwaśnych, torfowych. Drzewo światłożądne.
                  
                  
↑nie (z) ogonek liściowy bez gruczołków
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· Blaszka liściowa zwykle 3 – 5 cm długości.
                  
                    
↓nie(z) pączki owłosione
Salix myrsinifolia (wierzba czarniawa)
XL
· ta cecha diagno ...
· Liście podczas suszenia wyraźnie ciemnieją (stają się ciemnobrązowe).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
Salix myrsinifolia (wierzba czarniawa)
wystepowanie
wierzba czerniejąca · syn. Salix nigricans · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Miejsca wilgotne, podmokłe łąki, obrzeża torfowisk, moczary źródliskowe, rowy odwadniają, łozowiska. Częściej na żyźniejszych glebach piaszczysto-gliniastych.
                    
                    
↑nie (z) pączki nagie
· ta cecha di ...
· Liście podczas suszenia nie ciemnieją. Jeśli są spodem owoszczone to na całej powierzchni, łącznie z wierzchołkiem.
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
                    
                      
↓nie(z) przylistki duże, dość trwałe
                      
                        
↓nie(z) liście wydłużone, wysoki krzew
Salix triandra ssp. discolor (wierzba migdałowa)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
Salix triandra ssp. discolor (wierzba migdałowa)
syn. Salix amygdalina · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zarośla nadwodne, rowy, brzegi rzek i potoków, odporna na okresowe zalewanie i działanie kry; także sadzona. Na glebach żyznych, gliniastych, głębokich, ze zmiennym poziomem wód gruntowych; światłolubna.
                        
                        
↑nie ↓nie(z) liście eliptyczne, niski krzew
Salix starkeana (wierzba śniada)
XL
Salix starkeana (wierzba śniada)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. ...
Salix starkeana (wierzba śniada)
wystepowanie
syn. Salix livida · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zarastające torfowiska, zwłaszcza wysokie, brzegi zarastających jezior, wilgotne łąki, zręby leśne.
                        
                        
↑nie (z) w Tatrach
Salix hastata (wierzba oszczepowata)
XL
Salix hastata (wierzba oszczepowata)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ...
Salix hastata (wierzba oszczepowata)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Karpaty i Sudety, w piętrze kosodrzewiny i subalpejskim; wilgotne, zacienione dolinki potoków, zarośla, hale, źródliska, miejsca wilgotne; głównie na wapieniach.
                        
                      
↑nie (z) przylistki drobne, nietrwałe
Salix bicolor (wierzba dwubarwna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
· Blaszka spodem szara.
Salix bicolor (wierzba dwubarwna)
wystepowanie
syn. Salix phylicifolia · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W piętrze kosodrzewiny Sudetów i Karpat, na granicie, podmokłe dolinki, brzegi potoków, miejsca nasłonecznione.
                      
          
↑nie (z) liście owłosione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
          
            
↓nie(z) liście spodem przylegająco jedwabiście owłosione
Salix repens (wierzba płożąca)
XL
Salix repens (wierzba płożąca)
XL
Salix repens (wierzba płożąca)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  
wystepowanie
o mapie występowania
Wilgotne lub torfiaste łąki. Na glebach różnego typu, przeważnie kwaśnych.

Tutaj także wierzba płożąca typowa odm. piaskowa (Salix repens ssp. repens var. arenaria).

            
            
↑nie (z) liście odstająco, kędzierzawo owłosione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostęp ...
            
              
↓nie(z) liście podczas suszenia ciemnieją, spodem owoszczone
Salix myrsinifolia (wierzba czarniawa)
XL
Salix myrsinifolia (wierzba czarniawa)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
Salix myrsinifolia (wierzba czarniawa)
wystepowanie
wierzba czerniejąca · syn. Salix nigricans · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Miejsca wilgotne, podmokłe łąki, obrzeża torfowisk, moczary źródliskowe, rowy odwadniają, łozowiska. Częściej na żyźniejszych glebach piaszczysto-gliniastych.
              
              
↑nie (z) liście podczas suszenia nie ciemnieją, spodem nieowoszczone
              
                
↓nie(z) liście drobne, całobrzegie
Salix lapponum
Salix lapponum (wierzba lapońska)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· Przylistki drobne, szybko opadają.
Salix lapponum (wierzba lapońska)
wystepowanie
syn. Salix marrubifolia · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W górach w subalpejskich zaroślach, w miejscach wilgotnych, w piętrze kosówki. Na niżu na wschodzie Polski, błotniste łąki, podmokłe brzegi jezior i strumieni, obrzeża torfowisk.
                
                
↑nie ↓nie(z) liście większe, piłkowane
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· Przylistki duże, trwałe.
                
                
Salix ×dasyclados (wierzba długokończysta)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne ...
Salix ×dasyclados (wierzba długokończysta)
syn. Salix cinerea × viminalis · Salix dasyclados · Salix cinerea × viminalis · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W uprawie jako wierzba koszykarska znajduje się klon żeński. Spontaniczne mieszańce są rzadkie. Brzegi wód, szczególnie rzek.
                
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Salix (wierzba)
🌱
W medycynie stosuje się Salicis cortex (kora wierzby) i Salicis corticis extractum siccum (wyciąg suchy z kory wierzby) — cała lub rozdrobniona wysuszona kora młodych gałęzi lub całe wysuszone gałązki różnych gatunków z rodzaju wierzba (Salix), m.in. wierzba purpurowa (Salix purpurea), wierzba wawrzynkowa (Salix daphnoides), wierzba krucha (Salix fragilis).

space