opis

Drzewa lub krzewy, a u wysokogórskich gatunków płożące się krzewinki.

space

Rośliny rozdzielnopłciowe, dwupienne, kwiaty w gęstych lub rozpierzchłych kotkach (gdy zwarte i owłosione to potocznie zwane baziami).

space

Kwitnienie może odbywać się równocześnie z rozwojem liści lub przed ich rozwojem.

space

Wierzby można oznaczać wczesną wiosną, przed pełnym rozwojem liści, na podstawie cech kwiatów (zarówno z egzemplarzy męskich, jak i żeńskich) i cech bezlistnych gałązek. Wierzby kwitną, w zależności od gatunku, od marca do maja.

space

Z tego też wynika, że dla stworzenia kompletnej dokumentacji zielnikowej należy zbierać dwukrotnie: w czasie pełni kwitnienia i latem, gdy liście są całkowicie ukształtowane. Aby pobrać gałązki z tego samego egzemplarza, w odstępie kilkumiesięcznym, należy w przy zbiorze wiosennym oznaczyć daną gałązkę w sposób nierzucający się w oczy np. przywiązując sznurek lub wstążkę do gałęzi. Oznaczenie konkretnej gałęzi z której pobrano próbkę wiosną jest szczególnie istotne dla gatunków krzaczastych, często rosnących w zwarciu przeplecionych okazów różnych gatunków.

space

dwuletnie pędy owoszczone, przylistki zrośnięte z ogonkiem
(z) *gałązki nie owoszczone, przylistki nie zrośnięte z ogonkiem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przylistki przyrośnięte do ogonka liściowego, opadają razem z liściem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
pędy i liście owłosione
(z) *pędy i liście nagie
Salix daphnoides (wierzba wawrzynkowa)
XL
Salix daphnoides (wierzba wawrzynkowa)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ogonki liściowe w kątach których znajdują się pączki generatywne, jesienią są wyraźnie rozszerzone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Salix daphnoides Vill. (wierzba wawrzynkowa)
wystepowanie - Salix daphnoides (wierzba wawrzynkowa)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Brzegi potoków, kamieńce, wód, wydmy nadmorskie. Na glebach przepuszczalnych, zasobnych, zwykle zasadowych, znosi suszę.
pędy i liście nagie
(z) *pędy i liście owłosione
Salix acutifolia
Salix acutifolia (wierzba ostrolistna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ogonki liściowe przy pączkach generatywnych nie są rozszerzone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Salix acutifolia Willd. (wierzba ostrolistna)
wystepowanie - Salix acutifolia (wierzba ostrolistna)
wierzba kaspijska · syn. Salix daphnoides Vill. var. acutifolia (Willd.) Doell. · antropofit zadomowiony we florze Polski [491]
  Klony męskie sadzone na piaskach, dla ich umocnienia.
gałązki nie owoszczone, przylistki nie zrośnięte z ogonkiem
(z) *dwuletnie pędy owoszczone, przylistki zrośnięte z ogonkiem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przylistki niezrośnięte z ogonkiem liściowym; zwykle szybko opadają.
przynajmniej część liści naprzeciwległa
(z) *wszystkie liście skrętoległe
Salix purpurea (wierzba purpurowa)
liście z obu stron nagie
Salix purpurea (wierzba purpurowa)
miazga pod korą cytrynowożółta
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszka liściowa odwrotnie lancetowata.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Salix purpurea L. (wierzba purpurowa)
wystepowanie - Salix purpurea (wierzba purpurowa)
wiklina · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Brzegi i kamieniste inicjalne terasy górskich potoków, rowy melioracyjne, brzegi mokradeł, nasypy. Na zasobnych glebach szkieletowych o różnym odczynie, znosi zalewy.
wszystkie liście skrętoległe
(z) *przynajmniej część liści naprzeciwległa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszka liściowa nie jest odwrotnie lancetowata.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
liście wydłużone
(z) *liście nie wydłużone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
krzew o łuszczącej się korze
(z) *drzewo, kora nie łuszczy się
Salix triandra (wierzba trójpręcikowa)
Salix triandra (wierzba trójpręcikowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście podługowate, blaszka w części środkowej z równoległymi krawędziami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Salix triandra L. (wierzba trójpręcikowa)
wystepowanie - Salix triandra (wierzba trójpręcikowa)
wierzba migdałowa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Zarośla nadwodne, rowy, brzegi rzek i potoków, odporna na okresowe zalewanie i działanie kry; także sadzona. Na glebach żyznych, gliniastych, głębokich, ze zmiennym poziomem wód gruntowych; światłolubna.
drzewo, kora nie łuszczy się
(z) *krzew o łuszczącej się korze
Salix fragilis (wierzba krucha)
Salix fragilis (wierzba krucha)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście lancetowate, blaszka w części środkowej bez równoległych krawędzi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Salix fragilis L. (wierzba krucha)
wystepowanie - Salix fragilis (wierzba krucha)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  W przybrzeżnych zadrzewieniach i zaroślach przy potokach i rzekach oraz przy rożnego rodzaju ciekach i zbiornikach wodnych. Na glebach przepuszczalnych, także kamienistych, wilgotnych, znosi krótkotrwałe zalewy. Światłożądna, nie znosi zacienienia.
liście owłosione spodem na nerwie głównym
(z) *liście nagie**liście owłosione spodem
Salix eriocephala (wierzba amerykanka)
Salix fragilis (wierzba krucha)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście na początku rozwoju czerwone.
▶ Salix eriocephala Michx. (wierzba amerykanka)
syn. Salix ‘Americana’ · antropofit zadomowiony we florze Polski [491]
  Znajdujący się w uprawie klon męski niewiadomego pochodzenia. Prawdopodobnie krzyżówka północnoamerykańskich gatunków S. cordata Michx i S. gracilis N.J. Andersson. Do Europy wprowadzony w 1885r. dla upraw wikliniarskich (elastyczne czerwono zabarwione pędy) i umacniania brzegów rzek.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście na początku rozwoju nie są czerwone.
liście spodem odstająco filcowato owłosione
(z) *liście spodem przylegająco jedwabiście owłosione
liście przynajmniej 7× dłuższe niż szersze; wysoki krzew lub drzewo
(z) *liście do 4× dłuższe niż szersze, niskie krzewy
Salix eleagnos (wierzba siwa)
Salix eleagnos (wierzba siwa)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Salix eleagnos Scop. (wierzba siwa)
wystepowanie - Salix eleagnos (wierzba siwa)
syn. Salix elaegnos Scop. · Salix incana Schrank · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Brzegi rzek i potoków górskich, wilgotne zbocza wąwozów, żwirowiska, pobrzeżne zarośla. W uprawie znajduje się odmiana wąskolistna o wybitnie podwiniętych krawędziach liści.
liście do 4× dłuższe niż szersze, niskie krzewy
(z) *liście przynajmniej 7× dłuższe niż szersze; wysoki krzew lub drzewo
liście w połowie długości najszersze, wybitnie zaostrzone na szczycie
(z) *liście najszersze powyżej połowy, na szczycie tępe lub zaokrąglone
Salix lapponum
Salix lapponum (wierzba lapońska)
Salix lapponum (wierzba lapońska)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pędy proste, wzniesione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Salix lapponum L. (wierzba lapońska)
wystepowanie - Salix lapponum (wierzba lapońska)
syn. Salix marrubifolia Tausch ex Andersson · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  W górach w subalpejskich zaroślach, w miejscach wilgotnych, w piętrze kosówki. Na niżu na wschodzie Polski, błotniste łąki, podmokłe brzegi jezior i strumieni, obrzeża torfowisk.
liście najszersze powyżej połowy, na szczycie tępe lub zaokrąglone
(z) *liście w połowie długości najszersze, wybitnie zaostrzone na szczycie
Salix helvetica (wierzba szwajcarska)
XL
Salix helvetica (wierzba szwajcarska)
3D
Salix helvetica (wierzba szwajcarska)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pąki tępe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Salix helvetica Vill. (wierzba szwajcarska)
wystepowanie - Salix helvetica (wierzba szwajcarska)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Tatry w piętrze kosodrzewiny i alpejskim, wilgotne skały, doliny potoków, tylko na granicie.
liście spodem przylegająco jedwabiście owłosione
(z) *liście spodem odstająco filcowato owłosione
blaszki podwinięta
(z) *blaszki niepodwinięta
Salix viminalis (wierzba wiciowa)
XL
Salix viminalis (wierzba wiciowa)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Włoski na spodzie liści ułożone równolegle do nerwów bocznych. Dorosłe liście górą wyłysiałe, dołem gęsto przylegająco owłosione, całobrzegie. Nerwów bocznych 25-30 par.
▶ Salix viminalis L. (wierzba wiciowa)
wystepowanie - Salix viminalis (wierzba wiciowa)
wierzba energetyczna · witwa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Pospolita na niżu, na terenach zalewowych i silnie podmokłych, także narażonych na działanie kry, wzdłuż rzek i potoków, na żyznych, zasobnych w wapń madach nadrzecznych. Od wieków użytkowana dla giętkich młodych pędów, wikliny. Współcześnie także sadzona w uprawach na biomasę jako tzw. wierzba energetyczna.
blaszki niepodwinięta
(z) *blaszki podwinięta
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Włoski na spodzie liści ułożone równolegle do nerwu głównego.
wysokie drzewo
(z) *niski krzew
Salix alba (wierzba biała)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszka liściowa 5-12 cm długości i 12-16 mm szerokości; brzegiem gruczołowato piłkowana.
▶ Salix alba L. (wierzba biała)
wystepowanie - Salix alba (wierzba biała)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
niski krzew
(z) *wysokie drzewo
Salix rosmarinifolia
Salix rosmarinifolia
liście
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszka liściowa 1.5-3.5 cm długości i 4-6 mm szerokości; całobrzega.
▶ Salix repens L. ssp. rosmarinifolia (L.) Čelak. (wierzba rokita)
syn. Salix rosmarinifolia L. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  odmokłe łąki, torfowiska niskie, łozowiska, gleby piaszczyste, rzadziej widne bory sosnowe.
liście nie wydłużone
(z) *liście wydłużone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
liście drobne, całobrzegie
(z) *liście większe, piłkowane
Salix myrtilloides (wierzba borówkolistna)
XL
Salix myrtilloides (wierzba borówkolistna)
Salix myrtilloides (wierzba borówkolistna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Salix myrtilloides L. (wierzba borówkolistna)
wystepowanie - Salix myrtilloides (wierzba borówkolistna)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Torfiaste łąki, torfowiska typu przejściowego, najczęściej w otoczeniu turzyc; na glebach kwaśnych ze stagnującą wodą.
liście większe, piłkowane
(z) *liście drobne, całobrzegie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
kora łuszczy się płatami
(z) *kora nie łuszczy się płatami
Salix triandra (wierzba trójpręcikowa)
Salix triandra (wierzba trójpręcikowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Salix triandra L. (wierzba trójpręcikowa)
wystepowanie - Salix triandra (wierzba trójpręcikowa)
wierzba migdałowa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Zarośla nadwodne, rowy, brzegi rzek i potoków, odporna na okresowe zalewanie i działanie kry; także sadzona. Na glebach żyznych, gliniastych, głębokich, ze zmiennym poziomem wód gruntowych; światłolubna.
kora nie łuszczy się płatami
(z) *kora łuszczy się płatami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
łyko żółte
(z) *łyko zielonawe
Salix daphnoides (wierzba wawrzynkowa)
XL
Salix daphnoides (wierzba wawrzynkowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przylistki przyrośnięte do ogonka liściowego; opadają razem z liśćmi.
▶ Salix daphnoides Vill. (wierzba wawrzynkowa)
wystepowanie - Salix daphnoides (wierzba wawrzynkowa)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Brzegi potoków, kamieńce, wód, wydmy nadmorskie. Na glebach przepuszczalnych, zasobnych, zwykle zasadowych, znosi suszę.
łyko zielonawe
(z) *łyko żółte
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przylistki niezrośnięte z ogonkiem liściowym, opadają przed liśćmi.
ogonek liściowy z gruczołkami
(z) *ogonek liściowy bez gruczołków
Salix pentandra (wierzba pięciopręcikowa)
Salix pentandra (wierzba pięciopręcikowa)
Salix pentandra (wierzba pięciopręcikowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Drzewo, rzadziej krzew.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Salix pentandra L. (wierzba pięciopręcikowa)
wystepowanie - Salix pentandra (wierzba pięciopręcikowa)
wierzba laurowa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Łozowiska, olszyny, podmokłe łąki, brzegi torfowisk, szuwarów, obrzeża lasów. Przeważnie na glebach kwaśnych, torfowych. Drzewo światłożądne.
ogonek liściowy bez gruczołków
(z) *ogonek liściowy z gruczołkami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszka liściowa zwykle 3-5 cm długości.
pączki owłosione
(z) *pączki nagie
Salix myrsinifolia (wierzba czarniawa)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście podczas suszenia wyraźnie ciemnieją (stają się ciemnobrązowe).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Salix myrsinifolia Salisb. (wierzba czarniawa)
wystepowanie - Salix myrsinifolia (wierzba czarniawa)
wierzba czerniejąca · syn. Salix nigricans Sm. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Miejsca wilgotne, podmokłe łąki, obrzeża torfowisk, moczary źródliskowe, rowy odwadniają, łozowiska. Częściej na żyźniejszych glebach piaszczysto-gliniastych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście podczas suszenia nie ciemnieją. Jeśli są spodem owoszczone to na całej powierzchni, łącznie z wierzchołkiem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
przylistki duże, dość trwałe
(z) *przylistki drobne, nietrwałe
liście wydłużone, wysoki krzew
(z) *liście eliptyczne, niski krzew**w Tatrach
Salix triandra ssp. discolor (wierzba migdałowa)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Salix triandra L. ssp. discolor (Koch) Arcang. (wierzba migdałowa)
syn. Salix amygdalina L · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Zarośla nadwodne, rowy, brzegi rzek i potoków, odporna na okresowe zalewanie i działanie kry; także sadzona. Na glebach żyznych, gliniastych, głębokich, ze zmiennym poziomem wód gruntowych; światłolubna.
liście eliptyczne, niski krzew
(z) *liście wydłużone, wysoki krzew**w Tatrach
Salix starkeana (wierzba śniada)
XL
Salix starkeana (wierzba śniada)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Salix starkeana Willd. (wierzba śniada)
wystepowanie - Salix starkeana (wierzba śniada)
syn. Salix livida Wahlb. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Zarastające torfowiska, zwłaszcza wysokie, brzegi zarastających jezior, wilgotne łąki, zręby leśne.
Salix hastata (wierzba oszczepowata)
XL
Salix hastata (wierzba oszczepowata)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Salix hastata L. (wierzba oszczepowata)
wystepowanie - Salix hastata (wierzba oszczepowata)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Karpaty i Sudety, w piętrze kosodrzewiny i subalpejskim; wilgotne, zacienione dolinki potoków, zarośla, hale, źródliska, miejsca wilgotne; głównie na wapieniach.
przylistki drobne, nietrwałe
(z) *przylistki duże, dość trwałe
Salix bicolor (wierzba dwubarwna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszka spodem szara.
▶ Salix bicolor L. (wierzba dwubarwna)
wystepowanie - Salix bicolor (wierzba dwubarwna)
syn. Salix phylicifolia auct. non L. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  W piętrze kosodrzewiny Sudetów i Karpat, na granicie, podmokłe dolinki, brzegi potoków, miejsca nasłonecznione.
liście owłosione
(z) *liście nagie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
liście spodem przylegająco jedwabiście owłosione
(z) *liście odstająco, kędzierzawo owłosione
Salix repens ssp. repens (wierzba płożąca)
XL
Salix repens ssp. repens (wierzba płożąca)
XL
  
wystepowanie
o mapie występowania
Wilgotne lub torfiaste łąki. Na glebach różnego typu, przeważnie kwaśnych.

Tutaj także wierzba płożąca typowa odm. piaskowa (Salix repens ssp. repens var. arenaria).

liście odstająco, kędzierzawo owłosione
(z) *liście spodem przylegająco jedwabiście owłosione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
liście podczas suszenia ciemnieją, spodem owoszczone
(z) *liście podczas suszenia nie ciemnieją, spodem nieowoszczone
Salix myrsinifolia (wierzba czarniawa)
XL
Salix myrsinifolia (wierzba czarniawa)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Salix myrsinifolia Salisb. (wierzba czarniawa)
wystepowanie - Salix myrsinifolia (wierzba czarniawa)
wierzba czerniejąca · syn. Salix nigricans Sm. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Miejsca wilgotne, podmokłe łąki, obrzeża torfowisk, moczary źródliskowe, rowy odwadniają, łozowiska. Częściej na żyźniejszych glebach piaszczysto-gliniastych.
liście podczas suszenia nie ciemnieją, spodem nieowoszczone
(z) *liście podczas suszenia ciemnieją, spodem owoszczone
Salix lapponum
Salix lapponum (wierzba lapońska)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przylistki drobne, szybko opadają.
▶ Salix lapponum L. (wierzba lapońska)
wystepowanie - Salix lapponum (wierzba lapońska)
syn. Salix marrubifolia Tausch ex Andersson · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  W górach w subalpejskich zaroślach, w miejscach wilgotnych, w piętrze kosówki. Na niżu na wschodzie Polski, błotniste łąki, podmokłe brzegi jezior i strumieni, obrzeża torfowisk.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przylistki duże, trwałe.
pędy początkowo gęsto, krótko, odstająco, białosrebrzyście owłosione
(z) *liście drobne, całobrzegie**liście większe, piłkowane
Salix ×dasyclados (wierzba długokończysta)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pędy z listewkami drzewnymi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Salix ×dasyclados Wimm. (wierzba długokończysta)
syn. Salix dasyclados Wimm. · Salix cinerea × viminalis · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  W uprawie jako wierzba koszykarska znajduje się klon żeński. Spontaniczne mieszańce są rzadkie. Brzegi wód, szczególnie rzek.
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Salix (wierzba)
🌱
W medycynie stosuje się Salicis cortex (kora wierzby) i Salicis corticis extractum siccum (wyciąg suchy z kory wierzby) — cała lub rozdrobniona wysuszona kora młodych gałęzi lub całe wysuszone gałązki różnych gatunków z rodzaju wierzba (Salix), m.in. wierzba purpurowa (Salix purpurea), wierzba wawrzynkowa (Salix daphnoides), wierzba krucha (Salix fragilis).

space

listwy drzewne

Salix cinerea (wierzba szara)
Salix cinerea (wierzba szara) · listwy drzewne widoczne poprzez korę
Specyficzną cechą diagnostyczną dla niektórych gatunków wierzb (Salix)listwy na drewnie, obserwuje się ja po ściągnięciu kory z gałązek (2-)3-6 letnich (łatwe wiosną, przy aktywnym łyku).

space

Zaznaczają się też na przekroju poprzecznym gałęzi jako formy nieco wybiegające poza obwód pierścieni przyrostu.

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji