porównanie Salix caprea - cinerea - aurita - silesiaca

cechy diagnostyczne w kluczu

Salix cinerea (wierzba szara)
łoza
Salix acuminata · Salix aquatica
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Salix caprea (wierzba iwa)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Salix silesiaca (wierzba śląska)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Salix aurita (wierzba uszata)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wybitnie charakterystyczne
Także pędy dwuletnie oraz pączki na nich są silne, gęsto owłosione.
 
Rozwijające się liście wyraźnie czerwone.
 
powierzchnia drewna starszych gałązek
obserwuje się po ściągnięciu kory, na dwuletnich lub (lepiej) kilkuletnich gałązkach
Dwuletnie i starsze drewno z listewkami.
Dwuletnie i starsze drewno bez listewek.
Dwuletnie i starsze drewno bez listewek.
Dwuletnie i starsze drewno z listewkami.
młode gałązki
tegoroczne i dwuletnie
Pędy tegoroczne i dwuletnie oraz pączki na nich są silne, gęsto owłosione.
  
Pędy tegoroczne cienkie, łysiejące, pędy dwuletnie i pączki na nich nagie.
kształt liści
Salix cinerea (wierzba szara)
Blaszki liściowe 5-10 cm długości, podługowato odwrotniejajowate do odwrotnielancetowatej, o niepofalowanym brzegu, niepodwiniętym, wierzchołek nieskręcony. Nerwy mało zagłębione przez co górna powierzchnia stosunkowo gładka.
Salix caprea (wierzba iwa)
XL
Liście eliptyczne, blaszka (5)7-11 cm długosci, ogonek liściowy 6-15 mm długości.
Salix silesiaca (wierzba śląska)
Liście podługowato odwrotniejajowate do eliptycznych. W szczycie blaszki nerwy boczne odchodzą pod kątem niemal prostym.
Salix aurita (wierzba uszata)
liście 3D||
Blaszki liściowe 2-5 cm długości, ogonek liściowy 2-5(7) mm długości; przeważnie odwrotniejajowate, o pofalowanym brzegu, kędzierzawo, nierówno piłkowane, wierzchołek skręcony. Górna powierzchnia poletkowo pomarszczona z uwagi na silnie zagłębione nerwy.
owłosienie spodu liści 
W pełni rozwinięte spodem, na całej powierzchni, gęsto owłosione kędzierzawo aż do filcowatego owłosienia.
Dojrzałe liście spodem owłosione głównie na nerwach rzadkimi włoskami prostymi, poza tym (zwłaszcza na brzegach) wyłysiałe.
 
występowanie, pokrój
wystepowanie
o mapie występowania
Silny krzew do 3 m wysokości.
wystepowanie
o mapie występowania
Wysoki krzew, ponad 2 m lub drzewo. Kora gałązek gładka.
wystepowanie
o mapie występowania
Wysoki krzew lub drzewko. Kora gałązek charakterystycznie spękana (jak u leszczyny).
wystepowanie
o mapie występowania
Krzew (0.5)1-2 m wysokości o cienkimi pędami.