takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Salix aurita L.

wierzba uszata
na stronie — opis · zmienność · występowanie · znaleziska
Salix aurita (wierzba uszata)
liście; 18.03.2005, Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia; copyright © by Jacek Soboń
Salix aurita (wierzba uszata)
gałązka w zbliżeniu 3D||
Salix aurita (wierzba uszata)
gałązka z liśćmi
Salix aurita (wierzba uszata)
Salix aurita
Rchb. Ic. fl. Germ. XI T.575 f.1220 wierzba uszata (Salix aurita) XL
Salix aurita (wierzba uszata)
liście 3D||
Salix aurita (wierzba uszata)
liście 3D||
Salix aurita (wierzba uszata)
gałązki dwuletnie i roczne 3D||
Salix aurita (wierzba uszata)
liście 3D||
Salix aurita (wierzba uszata)
Salix aurita (wierzba uszata)

opis

Salix aurita (wierzba uszata)
Salix aurita (wierzba uszata)
Niewysoki krzew (0.5)1-2 m (w zacienieniu ponad 4 m) wysokości, kulistego pokroju, z licznymi cienkimi pędami. Gałęzie w nasadzie do 5 cm średnicy, kora starszych pędów gładka, jasnoszara, cienka.

Drewno po korą, na pędach dwuletnich i starszych, z charakterystycznymi wystającymi, zwykle krótkimi listewkami.

Jednoroczne gałązki cienkie, ok. 1.5 mm średnicy, nagie lub rzadko owłosione, ±czerwonobrązowe. Pączki drobne, tępe jajowatostożkowate, słabo spłaszczone, czerwonobrązowe do żółtobrązowych, prawie nagie, liściowe 2-3(4) mm długości, kwiatowe do 5(6) mm długości.

Liście odwrotniejajowate do podługowato odwrotniejajowtych, (2)3-5(7) cm długości i 1.5-2(3) cm szerokości; ogonek krótki (2-8 mm), owłosiony; wierzchołek liścia zaostrzony, często wygięty, skręcony na bok; nasada blaszki klinowata lub zaokrąglona; sztywne; powierzchnia blaszki liściowej silnie pomarszczona (wklęsłe odbicie żyłkowania), od gory ciemnozielona, naga do rzadko owłosionej; spodem szarozielona, równomiernie rzadko owłosiona do gęsto, pilśniowato owłosionej, z wyraźnie wystającym gęstym żyłkowaniem, brzeg nierówno, grubo ząbkowany, często pofalowany, podwinięty.

Przylistki nerkowate do półsercowatych, duże (do 6 mm), długo pozostają, często aż do jesieni.

Kotki krótkie, elipsoidalne do wąskoelipsoidalnych, krótkie, (10)13-25(35) mm długości i 5-8(15) mm szerokości; gęste, siedzące lub na krótkiej szypule (3-5 mm) i z kilkoma krótkimi podsadkami.

Przysadki drobne (w męskich kotkach ok. 1/3 długości nitki pręcika), u nasady prawie nagie, w górze biało owłosione z dłuższą bródką na szczycie, czarniawe do ciemnobrązowych; odwrotniejajowate, u nasady zwężone i prawie nagie. Nektarnik jeden, dzbankowaty, jajowaty, krótki (0.3-0.5 mm).

Kotki żeńskie siedzące, węższe niż męskie, podczas owocowania silnie (ponad dwukrotnie) wydłużają się. Słupek na długim trzonku (prawie długości zalążni i 2-3× dłuższym od nektarnika), zalążnia przylegająco owłosiona, szyjki słupka niezaznaczona, znamię wzniesione, niepodzielone, główkowate lub nieco rozchylone.

space

Torebka owłosiona, na każdej klapie po 5-6(7) zawiązków nasion, otwierając się klapy zwijają się ślimakowato.

space

zmienność

Gatunek o zmienny w formie liści i pokroju krzewu, w wyższych położeniach krzewy mogą być skarlałe.

występowanie

Salix aurita (wierzba uszata)
Salix aurita (wierzba uszata)
Salix aurita (wierzba uszata)
wystepowanie
o mapie występowania
Częsta na niżu i w górach. Tereny podmokłe, wilgotne, zwłaszcza brzegi rzek i zbiorników wodnych, podmokłe części łąk, torfowiska, rowy, pobocza dróg, skraje lasów. Na glebach kwaśnych, minaralnych, ubogich, znosi umiarkowane zacienienie.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów :

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050318.12.js - Salix aurita (wierzba uszata); Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia
js.050318-12
leg. Jacek Soboń
/Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia/ #7
znalezisko 20110724.1e.11 - Salix aurita (wierzba uszata); Kościerzyna Wybudowanie
110724-1e
leg. Marek Snowarski
/Kościerzyna Wybudowanie/ #19
znalezisko 20110724.1d.11 - Salix aurita (wierzba uszata); Kościerzyna Wybudowanie
110724-1d
leg. Marek Snowarski
/Kościerzyna Wybudowanie/
/niska (odroślowa?) krzewinka na wykaszanej (wypasanej?) części łąki/ #11
znalezisko 20110724.1c.11 - Salix aurita (wierzba uszata); Kościerzyna Wybudowanie
110724-1c
leg. Marek Snowarski
/Kościerzyna Wybudowanie/
/niska (odroślowa?) krzewinka na wykaszanej (wypasanej?) części łąki/ #6
znalezisko 20110724.1b.11 - Salix aurita (wierzba uszata); Kościerzyna Wybudowanie
110724-1b
leg. Marek Snowarski
/Kościerzyna Wybudowanie/ #14
znalezisko 20110724.1a.11 - Salix aurita (wierzba uszata); Kościerzyna Wybudowanie
110724-1a
leg. Marek Snowarski
/Kościerzyna Wybudowanie/ #13