takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Salix repens agg. L.

wierzba płożąca
na stronie — występowanie