takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Salix myrsinifolia Salisb.

wierzba czerniejąca wierzba czarniawa
Salix nigricans Sm.
Salix myrsinifolia (wierzba czerniejąca)

04.2016, Zaleś; copyright © by Paweł Kalinowski XL

Salix myrsinifolia (wierzba czerniejąca)
Salix myrsinifolia (wierzba czerniejąca)
Salix myrsinifolia (wierzba czerniejąca)
Salix myrsinifolia (wierzba czerniejąca)

cechy charakterystyczne

Gatunek zmienny, spotykane są formy o liściach ze słabym lub bez kredowego nalotu pod spodem, bez przylistków, nie czerniejących liściach przy zasuszaniu oraz o drobnych liściach do 2 cm dł. (f. microphylla).
Krzew 2-4(6)m, bogato rozgałęziony. Gałęzie do 15-20cm średnicy; kora szara, gładka, jedynie w najstarszych partiach odpadająca łuskami. Pędy jednoroczne krótkie, gęsto lub rzadko owłosione. Pąki 3-4mm długości, przylegająco owłosione (zawsze silniej niż nowe pędy).

space

Kotki elipsoidalne lub walcowate, prawie siedzące, z 2-4 drobnymi podsadkami. Przysadki drobne, ciemnobrązowe, długo i rzadko owłosione. Kwiaty męskie z dwoma pręcikami, ich nitki w nasadzie owłosione. Kwiaty żeńskie z długim (2.5-3mm) słupkiem, zalążnia na trzonku, owłosiona lub naga, szyjka długa, znamiona słabo zakrzywione, dwudzielne. Gruczoł miodnikowy jeden, szeroko prostokątny lub kwadratowy.

space

Kwitnienie zwykle równocześnie z listnieniem, w kwietniu-maju.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Salix myrsinifolia (wierzba czerniejąca)
Miejsca wilgotne, podmokłe łąki, obrzeża torfowisk, moczary źródliskowe, rowy odwadniają, łozowiska. Częściej na żyźniejszych glebach piaszczysto-gliniastych.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

znalezisko 20140806.3.jkr - Salix myrsinifolia (wierzba czerniejąca); jezioro Pilwie (Suwalszczyzna)

14f · 20140806.3.jkr
leg. Jerzy Kruk
/jezioro Pilwie (Suwalszczyzna)/

znalezisko 20150716.2.jkr - Salix myrsinifolia (wierzba czerniejąca); okol. Wiżajn (Suwalszczyzna)

2f · 20150716.2.jkr
leg. Jerzy Kruk
/okol. Wiżajn (Suwalszczyzna)/

znalezisko 20150715.1.jkr - Salix myrsinifolia (wierzba czerniejąca); Zusenko (Suwalszczyzna)

4f · 20150715.1.jkr
leg. Jerzy Kruk
/Zusenko (Suwalszczyzna)/

znalezisko 20160400.3.pk - Salix myrsinifolia (wierzba czerniejąca); Zaleś

11f · 20160400.3.pk
leg. Paweł Kalinowski
/Zaleś/

znalezisko 20150716.3.jkr - Salix myrsinifolia (wierzba czerniejąca); k. Wiżajn (Suwalszczyzna)

1f · 20150716.3.jkr
leg. Jerzy Kruk
/k. Wiżajn (Suwalszczyzna)/

znalezisko 20150718.2.jkr - Salix myrsinifolia (wierzba czerniejąca); torfowiska nad j. Zdróżno

2f · 20150718.2.jkr
leg. Jerzy Kruk
/torfowiska nad j. Zdróżno/
/f. microphylla/

znalezisko 20150716.4.jkr - Salix myrsinifolia (wierzba czerniejąca); ok. Wiżajn

1f · 20150716.4.jkr
leg. Jerzy Kruk
/ok. Wiżajn/
/f. microphylla/